Samarbete räddar liv

Att veta att man blir räddad om någonting händer är en skön känsla att ha med sig när man beger sig ut på ett uppdrag. Att veta att det finns personal och procedurer för att få hem den nödställde alternativt de nödställda är ovärderligt.

Det svenska undsättningsteamet och den isolerade i väntan på avtransport. Foto: Royal Netherlands Air Force
Besättningarna planerar för fullt inför kommande undsättningsoperation. Foto: Nina Ahlander/Försvarsmakten
Major Torgny Törestrand ger direktiv inför kommande uppdragsplanering. Foto: Nina Ahlander/Försvarsmakten
Det svenska undsättningsteamet ilastar efter genomfört undsättningsuppdrag. Foto: Royal Netherlands Air Force
En italiensk styrka skyddar en svensk helikopter 16 under tankning. Foto: Olof Lundgren/Försvarsmakten

Aproc (Air- centric Personal Recovery Operatives Course) är en multinationell kurs som genomförs varje år i syfte att planera och genomföra ett stort antal undsättningsoperationer. Kursen genomförs på olika platser från år till år och pågår i två och en halv vecka. Det här året är platsen flygbasen Gilze Rijen i Nederländerna. Kursens fokus är i första hand undsättning, men många delar innefattar moment som är gemensamma för övriga flygövningar.

Svensk helikoptermedverkan

I år är det första gången som Sverige deltar i kursen med en helikopter. Sverige har dock tidigare deltagit med såväl undsättningsteam, PR instruktörer och observatörer. Det som även är unikt för svensk del i år är att den svenska undsättningsstyrkan har en hund med sig, vilket inget annat land har. Personal Recovery, som förmågan kallas, innebär att man kan undsätta personer eller grupper, med eller utan medicinsk personal ombord. Den nödställde kan vara en besättningsmedlem till exempel pilot, tekniker i flygtjänst eller en eller flera soldater som av någon anledning blivit nödställda. Det viktiga är bara att de som skall undsätta den nödställde har den information som krävs för att veta vilka procedurer som skall användas, hur personen kan identifieras och vilka planer den nödställde har om någonting oförutsett inträffar. 

Gemensam plattform

Inledningsvis bestod de första dagarna av gemensamma genomgångar och presentationer av respektive länders helikoptrar, stridsflygplan och undsättningsteam. Detta för att ge samtliga länders deltagare en gemensam plattform att stå på och veta vilka möjligheter respektive begränsningar som olika länder representerar kursen med. 

Interaktion

Under en dag genomförs tre parallella planeringar med olika scenarios som efter planering genomförs och utvärderas. Detta görs under tre dagar med olika undsättningsuppdrag innan det sker ett byte och blir nya gruppkonstellationer. Allt för att få en så bra överspridning och utbyte av olika länders kunskaper.

Att planera tillsammans med olika länder och kommunicera på olika språk ger ett ovärderligt kunskapsutbyte. Att öva hela undsättningsoperationen med Awacs (luftburen varnings- och kontrollsystem), stridsflygplan och attackhelikoptrar som ser till att området där den nödställde är säkrad innan räddningshelikoptrarna kommer in för att hämta upp den nödställde tillsammans med undsättningsteamet ger ett utomordentligt bra helhetskoncept. 

Under torsdagen genomfördes chefsbesök från de olika deltagandes länder. Från Sverige besöktes kursen av flygtaktisk chef brigadgeneral Gabor Nagy. Brigadgeneralens uppfattning är att han känner att de svenska deltagarna har ett mindset som gör att det är lätt att interagera med de andra länderna trots olika kultur- och metodskillnader och känner därav hög tilltro till de svenska deltagarna och ser dem som en framstående del i denna kurs.

– Det är oerhört viktigt att vi är här och gör ett avtryck och sedan tar med oss dessa erfarenheter hem och börjar jobba mer integrerat såväl med luftburen ledning och stridsflygplan, säger Gabor Nagy.

Från 2.helikopterskvadron deltar förutom en helikopterbesättning, teknisk personal och planeringsofficerare i kursen, som tillsammans med de andra länderna dagligen genomför uppdragsplanering som därefter genomförs och sedan utvärderas.

Major Torgny Törestrand är en av de piloter som utsetts att prövas som RMC (Rescue Mission Commander) eller uppdragschef. Han har hittills varit chef för två uppdrag och Sverige kommer att ha huvudansvaret vid ytterligare ett tillfälle.

– Vi har fått en bra möjlighet att öva integrerade insatser i luften. Mycket stimulerande att få möjlighet att leda planeringen av ett komplicerat uppdrag för att sedan leda detsamma i luften och på så sätt få direkt feedback på sina egna tankar och idéer, säger Torgny Törestrand.

– För mig blir den viktigaste lärdomen på vilket sätt samordning med stridsflyg via luftburen ledning kan ske. Vid större luftlandsättningar måste vi skapa ett tillfälligt lokalt luftherravälde vilket vi bör öva mer på hemmaplan, avslutar Törestrand.

Det är sju länder som deltar i övningen med helikoptrar; Sverige, Frankrike, Nederländerna, Polen, Italien och Spanien och fyra nationer som deltar med stridsflygplan; USA, Italien och Nederländerna. Medan NATO och Italien deltar med luftburen ledning. Kursen avslutas onsdagen den 6 juni och då har besättningarna genomfört totalt nio flyguppdrag.