Materielvård i förråd stärker den operativa förmågan

Norrbottens regemente går i bräschen

Att vårda krigsmateriel i mobiliseringsförråd är något som inte gjorts regelbundet inom Försvarsmakten sedan början av seklet. Med en krigsförbandskurs riktad mot teknisk tjänst gavs tillfället för I 19 att återta rutinerna med arbetet att hålla krigsmaterielen i skick och öka den operativa förmågan.
– När vi genomförde kursen med syfte att säkerställa mekanikernas kompetens på Stridsfordon 90-systemet samt att vidareutbilda på bland annat MVIF (Materielvård inom Försvarsmakten), så såg vi även ett tillfälle att avlasta Markverkstaden. Genom att själva ta hand om sin krigsmateriel i förrådet får man en bättre överblick och en större förståelse för vilka åtgärder som krävs innan och under förrådsställning eller innan eventuella insatser, säger major Markus Dyrvold, teknisk chef vid Norrbottens pansarbataljon.

Stridsfordonen som deltagarna gick igenom under kursen har tre serviceintervaller som ska göras under tiden de står i förråd; Var fjärde år ska provkörning och funktionskontroller göras, var åttonde år byter man de flesta vätskor och oljor och var tolfte år byts kylvätskor och hydrauloljor. Under kursen genomfördes åttaårsservicen och eftersom det var fyra år sedan sist underhåll gjordes så gjorde man även fyraårskontrollen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
"Vi upplever att initiativet har tagits emot väldigt positivt av övriga inblandande aktörer såsom FSV – Markverkstaden, Försvarsmaktens logistik och Tredje nationella stödenheten. Det finns ett jättestort behov av den här typen av underhållsåtgärder och under kursen hjälper vi de övriga aktörerna genom att beta av det vi kan och hinner med. Jag känner mig väldigt stolt över det arbete vi åstadkommit i MVIF-spåret. Vi är på rätt väg, så nu är det bara att växla upp" säger major Markus Dyrvold, teknisk chef på Norrbottens pansarbataljon. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
"Det har varit riktigt bra och med ett betydligt lugnare tempo än vad man är van vid från den civila världen. Sen är det ju både skönt och kul med variation, att få göra något annat än det man är van vid" säger Pelle Andersson som till vardags jobbar som lastbilsmekaniker på Atteviks lastvagnar i Kalmar. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Stridsfordonen som deltagarna gick igenom under kursen har tre serviceintervaller som ska göras under tiden de står i förråd; Var fjärde år ska provkörning och funktionskontroller göras, var åttonde år byter man de flesta vätskor och oljor och var tolfte år byts kylvätskor och hydrauloljor. Under kursen genomfördes åttaårsservicen och eftersom det var fyra år sedan sist underhåll gjordes så gjorde man även fyraårskontrollen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Stridsfordonen som deltagarna gick igenom under kursen har tre serviceintervaller som ska göras under tiden de står i förråd; Var fjärde år ska provkörning och funktionskontroller göras, var åttonde år byter man de flesta vätskor och oljor och var tolfte år byts kylvätskor och hydrauloljor. Under kursen genomfördes åttaårsservicen och eftersom det var fyra år sedan sist underhåll gjordes så gjorde man även fyraårskontrollen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Enligt en teknisk order ska alla avgaskrökar på Stridsfordon 90 bytas. Ett arbete som utfördes under kursens gång. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Stridsfordonen som deltagarna gick igenom under kursen har tre serviceintervaller som ska göras under tiden de står i förråd; Var fjärde år ska provkörning och funktionskontroller göras, var åttonde år byter man de flesta vätskor och oljor och var tolfte år byts kylvätskor och hydrauloljor. Under kursen genomfördes åttaårsservicen och eftersom det var fyra år sedan sist underhåll gjordes så gjorde man även fyraårskontrollen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Det är en hel del vätskor som ska bytas under kursen. Stridsfordonen som deltagarna gick igenom under kursen har tre serviceintervaller som ska göras under tiden de står i förråd; Var fjärde år ska provkörning och funktionskontroller göras, var åttonde år byter man de flesta vätskor och oljor och var tolfte år byts kylvätskor och hydrauloljor. Under kursen genomfördes åttaårsservicen och eftersom det var fyra år sedan sist underhåll gjordes så gjorde man även fyraårskontrollen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Då fokus under många år legat på internationella insatser har ansvaret för den förrådsställda materielen överlåtits åt andra. Men när nu Försvarsmaktens fokus återigen är på det nationella försvaret och materielen nu knyts till respektive organisationsenhet gäller det att krigsförbanden dammar av kunskaperna och rutinerna när det gäller vård av förrådsställd materiel - allt för att öka den operativa förmågan.

– Vi gör ganska stora åtgärder och därför är det bra att vi kan göra dem i förråden istället för att transportera alla vagnarna till verkstaden. Det sparar resurser i form av både tid och pengar samtidigt som den tekniska personalen får chans att fräscha upp sina kunskaper, säger major Markus Dyrvold, teknisk chef vid Norrbottens pansarbataljon.

100 procent teknisk tjänst

Under drygt en vecka i början av maj genomförde Norrbottens pansarbataljon en krigsförbandskurs för deltidsanställda tekniker och mekaniker. Kursen handlade om MVIF (Materielvård inom Försvarsmakten) som är ett särskilt dokument som bl.a. beskriver hur krigsmaterielen skall omhändertas i förråd. När det sedan är dags att återigen ta materielen i bruk ska en rad åtgärder enligt MVIF-dokumentet genomföras.

– Det här är nytt för alla här och ett naturligt steg nu när ansvaret för materielen, både den i bruk och kanske den i förråd, tydligare övergår till respektive regemente. Det gäller att få igång verksamheten. Nu har vi bara gjort delar av 90-vagnarna. Sen återstår resterande 90-vagnar, stridsvagnar, lastbilar samt övriga fordon och mindre maskiner. Vi har ett omfattande arbete framför oss, säger Markus Dyrvold men påpekar samtidigt att det inte är en uppgift som I 19 har fått utan ett tillfälla att renodla kursverksamheten mot teknisk tjänst för bataljonens deltidsanställda mekaniker och reservofficerare inom teknisk tjänst.

– MVIF i förråd ger oss möjligheten att både kompletteringsutbilda, repetitionsutbilda men även att stödja vår hårt ansträngda personal på Markverkstaden.

Samtidigt som man avlastar Markverkstaden får bataljonens deltidsanställda mekaniker och reservofficerare inom teknisk tjänst ta hand om vagnarna under lugna och kontrollerade förhållanden.

– Normalt sett är ju den tekniska personalen oftast inne på regelrätta övningar och där handlar det om så mycket mer än bara teknisk tjänst. Det är upprättande av förläggning, försvar av förläggningsplats, sjukvårdsmoment och liknande. Under en vanlig övning handlar den tekniska tjänsten inte så mycket om underhåll utan mer om att hålla vagnarna rullande till varje pris. Dessutom i ganska tuffa förhållanden med snö och kyla som försvårar arbetet. Här under kursen har de fått jobba 100 procent med teknisk tjänst, säger Markus Dyrvold.

Under kursen prioriterades de vagnar som ska tas ut och användas av de värnpliktiga som rycker in till sommaren. De vagnar som fram tills nu använts i verksamheten har nu vårdats noga av rekryterna för att sedan genomföra ”Grundtillsyn förråd” på Markverkstaden, innan de i sin tur får stå i krigsförbandens förråd några år.

– Kursen avslutades med att vi gick igenom och kontrollerade dessa vagnar för att se om vi kunde avlasta Markverkstaden och få bort några av de fel som rapporterats in.

Uppskattat av teknikerna

En av de inkallade deltidsmekanikerna  på 192:a mekaniserade bataljonen är Pelle Andersson. Till vardags jobbar han som lastbilsmekaniker på Atteviks lastvagnar i Kalmar, under kursen skruvar han i ett Stridsfordon 90 i ett förråd någonstans i Norrbotten. Efter utlandsinsatser i Kosovo och Afghanistan blev han deltidsanställd mekaniker på 1921:a pansarskyttekompaniet för drygt ett år sedan. Och han tvekade aldrig när kallelsen kom till krigsförbandskursen.

– Nä för tusan, det är bara att åka. Behöver Försvarsmakten mekaniker så ställer man självklart upp. Det är brist på mekaniker både civilt och militärt.

Trots att Stridsfordon 90 är en ny bekant för Pelle som tidigare skruvat i pansarterrängbilar och lastbilar.

– Jag har ju skruvat saker hela mitt liv så det är ingen större konst. Är man läskunnig och kan läsa verkstadslitteratur så är det inga större problem. Dock är ju Stridsfordon 90 helt annorlunda jämfört med lastbilar och pansarterrängbilar.

Och han är positiv till den tekniska krigsförbandskursen.

– Det har varit riktigt bra och med ett betydligt lugnare tempo än vad man är van vid från den civila världen. Sen är det ju både skönt och kul med variation, att få göra något annat än det man är van vid.

Sparar pengar

I drygt ett år har Markus Dyrvold och hans kollegor planerat kursen som nu är till ända. Och fortsättning följer.

– Det har gått över förväntan och vi har redan börjat planera för nästa års kurs. Bara genom åtgärderna under kursen så sparade vi in cirka 900 timmar verkstadstid. Inkluderar man kostnader för transporter tur och retur till verkstaden så sparade vi in cirka 1,2 miljoner till den hårt belastade driftbudgeten. För att få ut ännu mer funderar vi även på att ta in den pliktpersonal vi har att tillgå. Vi behöver säkerställa kompetensen hos våra soldater och det gör vi på krigsförbandskursen. Sen är det så kul att det bara är positivt från de inkallade mekanikerna och reservofficerarna.  De är grymt taggade, jag har till och med fått mail från mekaniker som beklagade sig över att de inte kunde komma, säger Markus.

Men enligt Markus är det inte bara han och de deltagande teknikerna som är positivt inställda till att I 19 kunde genomföra MVIF på materiel i förråd.

– Vi upplever att initiativet har tagits emot väldigt positivt av övriga inblandande aktörer såsom FSV – Markverkstaden, Försvarsmaktens logistik och Tredje nationella stödenheten. Det finns ett jättestort behov av den här typen av underhållsåtgärder och under kursen hjälper vi de övriga aktörerna genom att beta av det vi kan och hinner med. Jag känner mig väldigt stolt över det arbete vi åstadkommit i MVIF-spåret. Vi är på rätt väg, så nu är det bara att växla upp.

Vill du jobba med teknisk tjänst vid Norrbottens pansarbataljon?

Ansök på jobb.forsvarsmakten.se eller registrera dig på mittforsvarsmakten.se