Jonas är en av Försvarsmaktens IT-säkerhetsexperter

Jonas arbetar i IT-försvarsförbandet med cybersäkerhet. Tillsammans med sina kollegor utreder han cyberattacker mot Försvarsmakten och arbetar för en hög säkerhet i myndighetens IT-system.

Jonas jobbar som IT-säkerhetsexpert i Försvarsmakten.
Foto: Försvarsmakten

Att ligga steget före är en nödvändighet för att Jonas och hans kollegor ska kunna lösa sina uppgifter som inom området är många och varierande.

– Jag jobbar med nästan allt inom området cybersäkerhet, som att testa nya och gamla IT-system, utreda intrång och dra kloka slutsatser kring hur vi bygger säkrare IT-system och förhindrar intrång i framtiden, berättar Jonas.

Jonas har arbetat i över 20 år inom IT och det var naturligt att tidigt inrikta sig mot cybersäkerhet.

– Jag fick tidigt jobb på en myndighet och började jobba med cybersäkerhet och fick då möjlighet att utbilda mig vidare, berättar Jonas.

Just möjligheten till vidareutbildning och att kunna fördjupa sig inom smala områden är också det som gör att Jonas trivs i Försvarsmakten.

– Att fortsätta att fördjupa sig och utveckla sig inom området är mycket viktigt för mig. Även löpande omvärldsbevakning är en viktig del för att hålla mig ajour om vad som händer inom området. Jag har ett antal olika kanaler jag följer dagligen för nyheter och uppdateringar, berättar Jonas.

Sällsynta utmaningar lockar

Att bidra till att Försvarsmakten ska vara säker från cyberattacker och intrång och att verksamheten ska kunna utföra sitt arbete ostört är något som Jonas brinner för och som gör hans jobb omväxlande från dag till dag.

– Jag brinner också för att leverera resultat som överträffar förväntningarna. Och det underlättas också av att jag har omväxlande arbetsuppgifter och många utmaningar som inte går att hitta på något annat ställe, säger Jonas.

Något som Jonas överraskades av när han började i Försvarsmakten var möjligheterna till fysisk aktivitet på arbetstid.

– Det gjorde att jag tog jag upp löpningen och skidåkningen igen och har lett till ett antal genomförda klassikerlopp, berättar han.

Kompetenta kollegor bygger säkra team

I Jonas jobb är teamet av kollegor centralt. Att jobba med kompetenta kollegor och samtala om intressanta problem och dess olika lösningar är något som Jonas beskriver om mycket utvecklande.

– Vi jobbar nästan alltid i olika projekt där ett team byggs ihop som är optimalt för att lösa just den uppgiften som gäller just nu. Tillsammans med mina kollegor har jag utvecklat min förmåga att arbeta noggrant och metodiskt vilket är av stor vikt i mitt arbete, säger Jonas.

Fakta IT-försvarsförbandet

IT-försvarsförbandet, ITF, är en enhet i Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS. Deras uppgift är att försvara Försvarsmaktens infrastruktur för informations- och ledningssystem mot IT- och cyberangrepp samt att upprätthålla en god IT-säkerhet i myndigheten.

Läs mer om ITF

Försvara Sverige bakom skärmen

Nu mer än någonsin behöver Försvarsmakten dig med kompetens inom IT och telekommunikation.

Läs mer om jobbmöjligheter för dig som civil.