Amerikanskt amiralsbesök i marinen

Den stora multinationella marinövningen Baltops 2018 pågår för närvarande i södra Östersjön. Ett 40-tal fartyg, 60 stridsflygplan och fler än 4 000 deltagare från 19 nationer deltar i denna årligen återkommande övning. Sverige deltar i år med en ubåt från första ubåtsflottiljen. Idag besökte viceamiral Lisa M Franchetti Sverige och marinbasen i Karlskrona för att möta den svenska marinchefen, konteramiral Jens Nykvist.

Fartygschefen på HMS Karlstad, Bernt Andersson, visar stridsledningscentralen på HMS Karlstad från vilken man nu koordinerar sjöövervakningen.
Fartygschefen på HMS Karlstad, Bernt Andersson, visar stridsledningscentralen på HMS Karlstad från vilken man nu koordinerar sjöövervakningen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Hedersbetygelser för amiralen genomfördes av Marinbasen och hornblåsare ur Marinens musikkår.
Hedersbetygelser för amiralen genomfördes av Marinbasen och hornblåsare ur Marinens musikkår. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Amiral Franchetti är chef för amerikanska sjätte flottan och även chef för Striking and Support Forces Nato, det är i den sistnämnda rollen hon även ansvarar för övningen Baltops. Under sitt besök i Sverige fick hon besöka korvetten HMS Karlstad som för närvarande är till sjöss och genomför sjöövervakning. Fartygschef Bernt Andersson visade sitt fartyg som skiljer sig i storlek från de fartyg den amerikanska flottan opererar, men där ändå likheterna i hur man jobbar är påtagliga mellan den svenska och amerikanska flottan.

— Det var ett mycket lärorikt och trevligt besök vars tyngdpunkt låg på samarbete mellan länderna, helt enligt den anda som Baltops bygger på, sade amiral Franchetti efter besöket.

Amiral Lisa Franchetti, Marinchef Jens Nykvist och fartygschefen på HMS Karlstad, Bernt Andersson.
Amiral Lisa Franchetti, Marinchef Jens Nykvist och fartygschefen på HMS Karlstad, Bernt Andersson. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Även den svenska marinchefen, konteramiral Jens Nykvist var nöjd efter besöket:
— Det är alltid roligt att visa upp den svenska marinen för viktiga samarbetspartners. Vår styrka och specialitet ligger i att operera i den särskilda Östersjömiljön där Baltops går. Det gäller såväl ytfartyg, ubåtar som amfibiestyrkor - där är vi mycket duktiga.