”Vi är laddade”

Flygvapenövning 2018 har startat

Månader med förberedelser har gett detaljplanerade övningsmoment som nu satts i spel – allt för att öva flygtaktisk stabs ledning av verkansförbanden i nationellt försvar av Sverige.

Foto: Försvarsmakten
Flygtaktisk chef, brigadgeneral Gabor Nagy. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
212:e stridsflygdivisionen med Jas 39 Gripen, 1:a helikopterskvadronen med Helikopter 14, finska F-18 Hornet och finska NH90-helikoptrar baserar i Uppsala under övningen. Foto: Anna-Karin Eskemyr/Försvarsmakten
Foto: John Lidman/Försvarsmakten
Foto: Anna-Karin Eskemyr/Försvarsmakten

 En förväntansfull spänning ligger i luften, både hos central övningsledning och hos den övade flygtaktiska ledningen.

— Vi är väl förberedda. Övningsledningen har gjort ett gediget arbete och skapat goda förutsättningar för övningen med fiktivt kvalificerat motstånd i form av bland annat finska F-18 från Åbo, de svenska Jas 39 Gripen som baserar i Estland och flygskolan med SK60 från Gotland, säger flygtaktisk chef brigadgeneral Gabor Nagy.

Övningen är Flygtaktisk stabs ledningsövning med deltagande förband från hela flygvapnet och luftvärnet som tillsammans utgör Sveriges luftförsvar. Övningen syftar till att öka luftstridskrafternas förmåga till nationellt försvar av Sverige med hög tillgänglighet och användbarhet vid ett högkonfliktsscenario med verksamhet dygnet runt under flera dygn.

Förväntningarna på vad övningen är höga, men inte orimliga.

— Jag ser fram emot att vi tar nya steg i samarbetet med Finland, som i övningen är integrerad med svensk division i Uppsala. Det andra som jag också ser fram emot är att se hur vi kan använda våra huvud-, sido- och reservbaser för att öka vår förmåga och leverera operativ effekt.

Övningen har precis startat och vad de övade kommer att ställas inför återstår att se.

— Flygvapenövningen är en motor i utvecklingen av flygvapnet, det är härifrån drivkraften kommer. Vi är laddade och startklarta. Och lite spända. Vi får se om tidigare vidtagna åtgärder, baserade på våra erfarenheter är omhändertagna, säger Gabor Nagy och skyndar iväg för att leda styrkorna.

En rivstart av Flygvapenövning 2018 med simulerade IT-attacker och kryssningsrobotanfall mot F 17 i Blekinge. Svaret kom omedelbart från luftvärnet som grupperat i Kallinge för att skydda basen. Nedskjutna missiler, vilket skapar skydd och fortsatta förutsättningar att verka med eget förband.

Samtidigt i Såtenäs

Fredag eftermiddag brukar vara lugn. Arbetsveckan är slut och flygplanen står inlåsta i hangarerna. Men denna fredag är annorlunda. Mullret från startande Jas 39 Gripen hörs på Skaraborgs flygflottilj och följer sedan flygplanen ner till Östersjön där den största delen av flygövningarna genomförs. Där kommer de att möta flygplan ur 71:a stridsflygdivisionen - också den från F 7 - som baserar i Ämari, Estland. Ombasering till Ämari skedde tidigare under veckan med piloter, teknisk personal och övriga stödfunktioner. Genom basering på Ämari ökar vår förmåga att verka tillsammans samtidigt som all personal får möjlighet att lära av varandra.

På hemmabasen i Såtenäs har enheterna börjat gruppera sig för att effektivt kunna planera uthålligheten och snabbt kunna ta hand om order från högre chef.

— Vår uppgift på förbandsnivå är att möjliggöra för flygtaktisk chef att använda våra flygplan och basområden på bästa möjliga sätt. Det betyder att vi måste hålla flygplanen tillgängliga och att vi har personal som mår bra och kan utföra uppgiften under högt tryck och svåra förhållanden, säger överste Lars Helmrich, chef Skaraborgs flygflottilj.

Övningen är fortfarande i sin linda och personalen har ännu inte fått känna det riktiga trycket med hög belastning under många och långa timmar. Men det kommer. Och då ska allting fortfarande fungera, oavsett om du är transport- eller stridspilot, fälthållare, bilförare, väderobservatör eller ekonomihandläggare. Förbandet är ett litet samhälle där alla delar har en viktig funktion för att helheten ska fungera.