Viktig samverkan mellan luftvärnet och flygvapnet

- försvarar tillsammans riket mot lufthot under Flygvapenövning 2018

Luftvärnet och flygvapnet utgör tillsammans vårt lands luftstridskrafter. En samverkan som blir mycket tydlig för fanjunkaren Christopher Wessman i sin befattning som luftvärnsrobotledare i flygvapnets stridsledningscentral.
Just nu pågår årets stora övning för flygvapnet och luftvärnet – Flygvapenövning 2018 där samverkan är ett av övningens huvudmål.

Luftvärnsrobotledare Christopher Wessman har kontakt med TD (tactical director) på luftvärnsbataljonen, från sin operatörsplats. Foto: Stefan Bratt /Försvarsmakten
Christopher Wessman redo att gå på nästa pass "i berget". Foto: Stefan Bratt /Försvarsmakten

Många tiotals meter under jord, i ett bergrum, pågår arbetet dygnet runt med att leda och fördela flygvapnets och luftvärnets resurser. För stunden leder man bekämpning, i stridsledningscentralen ”Cobra”, av ett fientligt anfall med attackflygplan mot en av flygvapnets huvudbaser.

Bara några meter från varandra står aktörerna som leder den minutaktuella striden, chef flygstridsledare (C FSL), vapenstridsledare (VSL) och luftvärnsrobotledare (LvRb). Vapenstridsledaren har fattat beslut om att båda vapnen, det vill säga flyget och luftvärnet ska engageras i den kommande striden som bara är några minuter bort. Detta förmedlas vidare via Christopher Wessman till tactical director (TD) i luftvärnsbataljonens stridsledning. Kommandospråket är engelska när TD får vetskap om VSL beslut:

Cobra (lvrb): - Your target direction six, heading four, range 60.
TD: - Roger
Cobra: - Direction seven, heading ten, range 70, engaged by own fighter
TD: - Roger.

– Det är vapenstridsledaren som har uppdraget att agera utifrån Flygtaktisk chefs order. VSL beslutar om taktik och fördelar mål till luftvärnet och till jaktflyg. Min uppgift är att stötta VSL i sin bedömning och förmedla VSL:s vilja med striden till luftvärnsförbanden, berättar Christopher Wessman när stridsmomentet ebbat ut och de anfallande flygplanen från finska flygvapnet återvänt till sin bas i Åbo.

Förbättrad operativ förmåga

Inom de kommande åren kommer Försvarsmaktens luftvärnsbataljoner att ombeväpnas med nya vapen-, sensor- och ledningssystem vilket kommer att förbättra den luftoperativa förmågan rejält. Det skapar möjligheter men också utmaningar. Utmaningar som exempelvis att leda och samordna. När det gäller luftrummet är det Flygtaktisk chef som samordnar det som krävs för att lösa den operativa verksamheten.

Den Flygtaktiska staben (FTS) är hjärtat i Flygvapnets ledningsförmåga. FTS svarar bland annat för luftrumsorder (Air Coordination Order, ACO), vilken reglerar samordningen inom det luftrum som flygtaktisk chef ansvarar för. Syftet är att öka den operativa effekten men även att undvika vådabekämpning och separera verksamhet för egna styrkor.

Operativ samordning

– Det sker också en operativ samordning då luftrummet delas in i olika områden för att kunna genomföra viss verksamhet. Till exempel kan armétaktisk chef begära luftrum för att kunna genomföra strid med artilleri, använda UAV eller helikopter, berättar major Rick Grundevik vid Luftvärnets Stridsskola i Halmstad.

När luftvärnet och flygvapnet opererar inom samma område blir samordning särskilt viktig.

– Syftet är naturligtvis att komma till verkan men också att undvika vådabekämpning av eget flyg. Stridsteknisk luftrumsamordning ska också säkerställa ledningsförmågan, säger Rick Grundevik som i vanliga fall arbetar med luftvärnets kommande ombeväpning.

En förbättrad ledningsresurs som luftvärnet redan nu har tillförts är Länk 16-systemet.

– Det innebär att luftvärnets stridsledning vid bataljonen alltid har ett uppdaterat läge på eget flyg som använder Länk 16, vilket blir en mycket bra förmåga för att undvika vådabekämpning, konstaterar Christopher Wessman innan han avbryts av vapenstridsledaren som har fått ett nytt anfall att bekämpa. Denna gång mot en av sidobaserna som också försvaras av delar av luftvärnsbataljonen.