Samarbete mellan Sverige och Finland för ökad förmåga

På uppdrag av Regeringen fortsätter Försvarsmakten att fördjupa det militära samarbetet med Finland. Under Flygvapenövning 18 är det Luftstridsskolan i Uppsala som med sitt krigsförband den 16:e Flygflottiljen, ansvarar för värdlandsstödet. I Uppsala finns flera finska helikoptrar och stridsflygplan baserade.

Försvarsminister Peter Hultqvist tillsammans med flygvapenchefen Mats Helgesson, chefen för 16:e flygflottiljen Robert Nylén och den finske kontingentschefen Antii Lautala framför en F 18 Hornet. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
En samlad blick över flygbasen i Uppsala med en finsk NH90 helikopter från Utti jägarregemente i bakgrunden. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Försvarsministern samtalar med stort intresse med den finske kollegan. Foto: Anna-Karin Eskemyr/Försvarsmakten
Plötsligt händer det. Ett skadeläge med flera skadade figuranter måste omhändertas snabbt. Foto: Anna-Karin Eskemyr/Försvarsmakten
Alla måste agera snabbt för att rädda liv. Foto: Anna-Karin Eskemyr/Försvarsmakten
Man får använda det man har för att snabbt kunna transportera skadade på flygbasen. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Alla hjälper till. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Det blir lite trångt, men nöden har ingen lag. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

Solen står högt på himlen. Det är molnfritt och varmt. Överallt på Uppsala garnison pågår aktiviteter av olika dess slag, alla lika viktiga för helheten. Förberedelserna har pågått under en lång tid men på fredagen inleddes äntligen Flygvapenövning 18, FVÖ18. Övningen är till för svenska luftstridskrafter att öka förmågan till nationellt försvar av Sverige.

Redan under 2016 deltog finska stridsflygplan i den svenska flygvapenövningen. Då baserades finska F 18 Hornet på Gotland för att spela motståndare.

Under Försvarsmaktsövningen Aurora 17 förra året fördjupades samarbetet ytterligare då de även utgjorde en del av det svenska luftförsvaret.

I årets Flygvapenövning stödjer Finland Sverige med  sex stridsflygplan av modell F18 Hornet och två helikoptrar av modell NH90. Det kommer även att agera kvalificerade motståndare med eget stridsflyg från en flygbas i Åbo.

Det svensk-finska samarbetet (FISE) grundlades i juni 2014 då Regeringen gav Försvarsmakten i uppdrag att tillsammans med Försvarsmakten i Finland undersöka förutsättningarna för ett fördjupat försvarssamarbete vad gäller armén, marinen och flygvapnet. Detta samarbete ska nu befästas och utvecklas.

— Det finns inget annat land som vi har ett lika nära samarbete med som Finland. Detta är något som vi strävar efter att utveckla hela tiden. På detta sätt bygger vi gemensam säkerhet i praktiken och därmed höjer tröskeln för konflikt i vårt närområde, förklarar Försvarsminister Peter Hultqvist, i samband med att han och Flygvapenchefen Mats Helgessons besökte Uppsala garnison och 16:e Flygflottiljen på fredagen.

Förra året deltog en svensk stridsflygsdivision i den finska flygvapenövningen Ruska 17. Erfarenheterna från den övningen visade att en svensk stridsflygsdivision relativt enkelt och snabbt kan integreras i det finska luftförsvaret och därmed öka den totala operativa effekten.

Försvarsministern och Flygvapenchefen samtalade även med delar från den finska styrkan på plats. Kontingentchef Antti Lautala förklarade det aktuella övningsläget och beskrev det väl fungerande samarbetet med svenska Försvarsmakten och Luftstridsskolan.

— Vi arbetar väldigt lika och basen (Uppsala garnison) påminner väldigt mycket om den vi har hemma. Vi trivs väldigt bra, säger Antti Lautala.

Försvarsministern var inte förvånad över den positiva beskrivning som svenska och finska soldater såväl officerare målade upp för honom under dagen.

— Det svenska och finska samarbetet är väl förankrat på alla nivåer och ett militärt samarbete faller sig bara naturligt. Det är klart det finns vissa små skillnader i hur vi opererar men det är inget konstigt med det.

Plötsligt inkommer ett larm. Flera soldater har skadats i någon form av robotattack inne på flygbasen. Övningsscenariot sätter krigsförbanden i arbete samtidigt som en nöjd försvarsministern lämnar området för denna gång.

Flygvapenövningen fortsätter och likaså det svensk-finska samarbetet.