Reservofficerare delar med sig av sina erfarenheter

I ett splitterskyddat ledningsfordon sitter fyra medelålders män. Samtliga lyssnar uppmärksammat när en lägesrapport läses upp. Kvartetten, som för stunden leder 92:a artilleribataljonen, är alla reservofficerare med lång erfarenhet och deltar i pågående Brigadstridsledningsövningen, Brigstri 18, i Skövdeområdet.

Carl-Johan Ekblom, underrättelseofficer i artilleribataljonens stab och en av de reservofficerare som deltar i övning Brigstri 18. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Kapten Sven Samuelsson har varit reservofficer sedan 1988, nu är han inne och tjänstgör som stridsledare i artilleribataljonens stab under Brigstri 18. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Major Hans Larsson är brigadartillerichef i brigadstaben under Brigstri 18. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Lunchdags för delar av brigadstabens bekämpningslag. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten

Kapten Ragnar Håkansson är ledningslagschef som till vardags arbetar som avdelningschef vid Högskolan Väst i Trollhättan. Bredvid honom sitter en mångårig stridskamrat, stridsledaren, kapten Sven Samuelsson.
– Ragnar och jag har haft förmånen att få arbeta i samma lag under flera år. Det känns bra och tryggt att Artilleriregementet låter oss som är reservare att få komma in och delta i övningar med jämna mellanrum, säger Sven Samuelsson och ber den väsentligt yngre signalisten att skicka en order om omgruppering till en av Archerpjäserna, som spelas under övningen.

Reservofficeren, kapten Ragnar Håkansson är ledningslagschef i artilleribataljonens stab under Brigstri 18. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten

Taktikutveckling

Artilleribataljonen deltar med delar av staben under Brigstri 18. Nyligen avslutades övningsserien Vintersol med en krigsförbandsövning där en fulltalig artilleribataljon övades under ledning av överstelöjtnant Johan Magnusson.
– Brigstri är ytterligare ett steg i vårt arbete med att utveckla vår taktik och ledningsmetodik inom brigads ram för vår funktion – indirekt eld. Vi följer också med spänning hur de andra funktionsförbanden agerar och upplever övningens utveckling, säger bataljonschef Johan Magnusson.
I stridsledningshytten börjar det bli dags för marsch till ny grupperingsplats. Bataljonens stridsledare ger den sista informationen innan dörren till hytten stängs och stridsfordonet rullar söderut mot den nya grupperingsplatsen.

Förutom Sven Samuelsson och Ragnar Håkansson arbetar detta pass bekämpningsledaren, kapten Christian Pramme från Göteborg, samt underrättelseofficeren, löjtnant Carl-Johan Ekblom från Undersåker i Jämtland.

Varit med hela tiden

I samband med att fokus ändrades från nationellt försvar till internationella insatser var det många reservofficerares kontrakt som avslutades på initiativ av Försvarsmakten då behovet inte bedömdes vara lika stort som den aktuella numerären. Detta är sedan ett antal år tillbaka ändrat och nu aktiveras fler och fler reservofficerare:
– Lyckligtvis var jag en av dem som lyckades hålla mig kvar inom organisationen så jag har varit aktiv sedan början av detta sekel. Det har runnit mycket vatten under broarna sedan dess men A 9 anser jag har varit måna om att ta hand om merparten av sina reservare, säger Carl-Johan som till vardags arbetar som teknisk chef för skidanläggningsbolaget Skistar med placering i skidmetropolen Åre.

Viktigt öva rutiner

Samverkan med andra förband och bataljonsstabers förmåga att skapa rätt rutiner och taktikutveckling är några av målen för BrigStri 18 som också är en förberedande övning inför kommande norska Natoövningen Trident Juncture med mer än 35 000 deltagare som genomförs i oktober-november i år.