Övning - en möjlighet att omsätta utbildningar och taktik i praktiken

Kännetecknande för den Marina bastjänsten är en hög grad av flexibilitet och förmåga till kraftsamling genom att sätta ihop de förmågor som krävs vid aktuell verksamhet. Något som skapar förutsättningar för resurseffektivitet och för en ökad uthållighet.

Taktiserande inför en kommande logistikförsörjning. Logistikkompaniets transportledare snackar ihop sig med representanten ur Baskyddskompaniet för att alla ska vara med på hur transporten ska gå till. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
När förbandet ska spridas och verka är det mycket personal och materiel som behöver förflyttas. Detta görs snabbt och med stor kompetens. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Efter genomförd spridning upprättas en framskjuten grupperingsplats. Det är härifrån förbandet verkar och återhämtar sig. Det är av olika anledningar viktigt att platsen är dold, inte minst optiskt från luften. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Ordergenomgång inför nattens kommande uppgift, alla måste vara väl insatta och ha samma uppfattning om vad som ska göras. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Rollerna och kompetenserna är många. För att förbandet ska kunna rapportera till högre chef och ta emot behov och uppgifter är signalering en viktig del. Daniel är rekryt och på väg in i Basskyddskompaniet. Under övningen fick han bland annat känna på hur det är att ha rollen som stabsassistent. Något som också gav honom en inblick i flödet av allt det som sker. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Det är många portioner som ska delas ut för att förbandet ska behålla och öka sitt stridsvärde. Logistikkompaniets kokgrupp lagar mat och utspisar soldaterna under övningen. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Alla hålls underrättade om omvärldsläget och får de order som är viktiga för att lösa just sin uppgift. Under Swenex utvecklades scenariot till att det förklarades att Sverige är i krig. Ett budskap plutonchefen fick leverera till soldaterna. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Skydd och bevakning är en stor och naturlig del av arbetet på en grupperingsplats. Alla soldater har en grundläggande förmåga till att skydda sin egen grupperingsplats. Foto: Mattias Larsson/Försvarsmakten
Basskyddskompaniet har även pansarterrängbilar för att kunna lösa sina uppgifter. Foto: Mattias Larsson/Försvarsmakten
Ett skadeläge kan snabbt uppstå på grund av en olycka eller en stridssituation. Därför är oaviserade sjukvårdsmoment något som ständigt övas för att behålla och öka soldaternas förmåga. Swenex var inget undantag. Här ett sjukvårdsmoment där soldaterna snabbt och korrekt omhändertar skadade under uppsikt av en förbandsinstruktör. Efter genomgånget moment sker en utförlig utvärdering där händelseförlopp och agerande diskuteras igenom för att befästa och utveckla kunskaperna. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Försvarsmaktens logistikchef Michael Nilsson var en av dem som gjorde ett uppskattat besök på den framskjutna grupperingsplatsen. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
All aktivitet sker skyddat. Driftstödsgruppen innebär en styrka för förbandet med den kapacitet de har att på plats avhjälpa eventuella problem. Rekryterna Timus och Jesper kunde framgångsrikt fixa fordonet som kunde återgå till övningen. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Dagarna är intensiva och långa och under den här övningen, väldigt varma. Det är mycket som sker och många förmågor som övas och utvecklas. För alla fordonsförare gäller att se till att behålla ett gott stridsvärde och hålla kolla på hur mycket man sover så man är redo till nästa körpass. Jonatan passar på att ta några andetag och konstaterar att han nu efter vila snart är redo att köra igen. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

Marinbasen har som huvuduppgift att stödja övriga marina förband med marin bastjänst. Sjöstridskrafterna ska när helst behovet uppstår, skyddat kunna fylla på sina förråd avseende exempelvis drivmedel, mat och vapen där de behöver det. Av denna anledning behöver man öva i de miljöer som man ska kunna agera och verka i.

Den framskjutna förbandsdelens ledning sitter i en utdragen container och har det mesta för att på ett effektivt sätt kunna leda verksamheten var helst de grupperar. Till sitt stöd finns en bakre stab som skyddat kan bereda och leverera underlag till de som ska verka ute i terrängen.

Det är blandningen av kompetenser och människor som gör arbetet så bra. I ledningscontainern finns de som behövs för just den här övningen och alla bidrar med sin särskilda expertis. En del har varit med många gånger tidigare och andra är nya vilket bidrar till dynamiken och kunskapsöverspridningen. Personalen kommer både från Marinbasens egna kompanier men även från de förband som de ska stödja. Arbetet går ofta i ett högt tempo och fastän de sitter i en trång container är det ändå högt i tak som gäller i diskussionerna.

– Här lär man känna varandra, det föds många tankar. Kunskapsöverspridningen är viktig och vi ökar nivån generellt, säger Joakim Sirland, till vardags chef för Basskyddskompaniet och under övningen chef för ledningsplatsen.

Under övningen fick de oväntat besök i form av Försvarsmaktens logistikchef, Michael Nilsson. Något som verkligen uppskattades.

– Det känns viktigt när någon på den nivån kommer till oss för att lyssna på de som gör jobbet och för att se vilka utmaningar som finns, säger Joakim Sirland.

Riktigt nya förmågor

Under övningen fanns inte bara de med stor erfarenhet på plats, även rekryter och blivande medarbetare till kompanierna fick möjligheten att vara med. Något som varit väldigt positivt då det ger nykomlingarna en möjlighet att se i vilket sammanhang de ska verka i och även få en chans att integreras i kompanierna. Det snabbar på processen att komma med i gänget.

Daniel Eriksson är en av dem. Han är blivande basskyddssoldat.  Under utbildningen har basskyddsrekryterna lärt sig om en mängd olika vapen, om krigsformationer och hur man agerar i strid men inte så mycket om exempelvis hur man signalerar.  Så när han fick vara stabsassistent i basskydds stabstält så var det mycket som var nytt för honom.

– Ja, signalering är nytt för mig. Jag har inte tränat samband, vi har mest lärt oss om hur systemen fungerar men inte hur signalering funkar, så det är helt nytt.  I början av veckan kändes det svårt och jag kunde känna att jag stressade upp mig. Sen när vi var ute på ett eskortuppdrag och vi fick ett övat skadeutfall fick jag skicka kodade meddelande om att det fanns skadade och var vi var samtidigt som jag fick ta emot kodade meddelande. Men det gick jättebra. Det var många bollar i luften där en stund. Men det kändes bra och jag hade koll då och visste hur jag skulle signalera. Det kändes som att jag jobbade bra under stress, säger Daniel Eriksson.

Ständigt insatsberedda

Swenex 2018 har varit tillämpad, det vill säga att man på förhand inte haft kännedom om vad som komma skall. Det har varit många olika moment i kombination med en hög hotbild och det har gett förbandet med andra tillförda förbandsdelar möjlighet att omsätta utbildningar och utvecklad taktik i praktiken. Något som är mycket bra och nödvändigt för att bidraget till Försvarsmaktens samlade operativa förmåga ska nå den nivå som behövs. Men i marinen är man också ständigt insatsberedd.

– Marinbasen i likhet med övriga marina förband bedriver övning samtidigt som den övade personalen även upprätthåller beredskap och löser skarpa uppgifter, lika naturligt som självklart, säger krigsförbandschefen Jonas Westin.

Nu gäller det att ta hand om alla erfarenheter som dragits. Övningen är inte slutförd förrän de är omhändertagna på lämpliga sätt.