Lynx - ett av stegen på vägen att bli spanare vid I 19

Det är tidig morgon med någon enstaka plusgrad. I regnet ses ett tjugotal rekryter andas ut. De är trötta, men framför allt stolta efter att ha genomfört det sista prestationsmomentet under övning Lynx - två mil snabbmarsch med full stridsutrustning. Rekryterna har under tjugofyra timmar testat sina gränser vad gäller fysiskt stridsvärde, men även visat att de behärskar de soldatkunskaperna som förväntas av en spanare vid brigadspaningskompaniet.

Utbildningstecknet Lodjuret tillsammans med Norrbottens regementes förbandssymbol. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Två mil snabbmarsch avslutade den hårda övningen Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Trötta deltagare efter genomfört fälttest Foto: Kenneth Harlin/Försvarsmakten
Sambandstjänst - ett av delmomenten. Foto: Kenneth Harlin/Försvarsmakten
Deltagarna möttes vid målgången av kamrater från regementet. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Sista femtio meterna innan det hägrande målet. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Vid mål gratulerade deltagarna varandra. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Allan Widding var först i mål efter snabbmarschen, redan en och en halv timme efter starten klockan fem på morgonen. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Efter ett intensivt dygn med många moment och utan återhämtning var det skönt att andas ut. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Glad och stolt efter att ha genomfört den hårda prövningen. Foto: Christian Adelbo/Fösvarsmakten
Utbildningstecknet Lodjuret utdelas av kompanichef kapten Ola Carlsson i förgrunden och övningsledare löjtnant Kenneth Harlin i bakgrunden. Detta efter godkända resultat under båda övningarna, Lodjuret och Lynx. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Redo att bära Lodjuret med stolthet och ödmjukhet. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten

När de, ett dygn tidigare står de uppställda för att få sin packning visiterad är de aningen nervösa men förväntansfulla. All angiven materiel ska finnas med, allt extra ska bort. Efter detta följer en serie prövningar och kunskapskontroller, med början på fälttest. Med stridsutrustning och vapen ska de springa två kilometer. Kravet för godkänt är tio minuter och femton sekunder. ”Pissjobbigt”, som en av deltagarna uttrycker det.

Vidare genomförs en mängd olika delmoment som kompetensprovsskjutning och handgranatkastning. Även sjukvård och sambandstjänst prövas, tillsammans med prov på överlevnads kunskaper där de bland annat ska göra upp eld med hårt tidskrav. Två koordinatorienteringar genomförs, en i dagsljus och en i mörker. Efter en kort natts sömn i ensambivack avslutas övningen med ett simulerat flyktmoment där två mil snabbmarsch, med vapen och stridsutrustning ska klaras inom två timmar och tjugo minuter.

Redan efter en och en halv timme går den första deltagaren, Allan Widding, i mål framför kanslihuset på regementet. Han ser nästintill oberörd ut trots det hårda dygnet han genomfört, men är väldigt glad att det är över.

– Det är riktigt skönt att vara i mål. Det har varit intensivt och vi har prövats på en mängd olika moment. Jämfört med tidigare övningar, mer inriktade på uthållighet som är mer nedbrytande över tid, har den här övningen varit tyngre, med högre puls och mer moment tätt inpå.

Lodjuret

Utbildningstecknet Lodjuret är buret av spanarna på brigadspaningskompaniet vid Norrbottens regemente. För att få tilldelas det ska två övningar genomföras, Lodjuret och Lynx, med alla delmoment godkända. Den första, övning Lodjuret genomfördes som en del av övning Vintersol tidigare i vår.

Löjtnant Kenneth Harlin, övningsledare för Lynx är stolt över deltagarnas prestation.

– Det är hårda förhållanden med mycket under kort tid, vilket sliter hårt på kroppen. Vi har sett bra resultat under övningen och vissa har utmärkt sig med extremt bra prestationer. De har tidigare genomför övning Lodjuret, en gruppövning som genomförs under flera dygn med tung packning, där fokus ligger på uthållighet och spaningstjänst. Den här övningen genomförs enskilt och testar deras soldatkunskaper och vilja.

De deltagare som vid permissionsuppställningen mottar utbildningstecknet Lodjuret har visat prov på vilja, uthållighet och precision. De har visat att de har vad som krävs för att vara en spanare och får bära tecknet med stolthet och ödmjukhet.