Allmänheten informeras om beredskap inför kris och krig

Sista veckan i maj får alla hushåll i Sverige broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Syftet är att alla ska öka sin kunskap och medvetenhet för att kunna förbereda sig för allvarliga kriser och krig.

Foto: Thomas Henrikson/MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har på regeringens uppdrag sammanställt information som ska bidra till att alla ska bli bättre förberedda på följderna av svåra påfrestningar som exempelvis allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter. Dessa händelser kan påverka samhällets service så att den inte fungerar som vi är vana vid.

Mellan 21 maj och 30 juni har MSB ett kontaktcentrum öppet som ska svara på frågor om broschyren. Kontaktuppgifter och fördjupad information om broschyrens innehåll samlar MSB på dinsäkerhet.se.

Du hittar broschyren och mer information här.