Världens största cyberförsvarsövning

Den 23-27 april arrangeras Locked Shields, världens största övning i cyberförsvar av Natos cyberförsvarcenter, CCDCOE, i Estland. Över 20 nationer deltar med var sitt team från respektive hemland, medan övningsledningen sitter i Tallinn. I år deltar Sverige och Finland med ett gemensamt team som en del i det fördjupade försvarssamarbetet mellan länderna.

Locked Shields är världens största cyberförsvarsövning, med över 20 deltagande nationer.
Locked Shields är världens största cyberförsvarsövning, med över 20 deltagande nationer. Foto: CCDCOE

– Övningen är ett utmärkt tillfälle för de deltagande nationerna att träna på att skydda nationella IT-system och viktig infrastruktur mot en kraftfull cyberattack, säger Gunnar Faith-Ell, svensk representant på CCD COE.

Locked Shields är både en teknisk och strategisk övning. Scenariot går ut på att ett fiktivt land utsätts för koordinerade cyberattacker mot kritisk infrastruktur och militäranläggningar. Attackerna skapar stora problem för strömförsörjningen, mobilnät och styrsystem i viktiga delar av infrastrukturen.

Teknikerna ska försöka hålla igång systemen medan strategidelen går ut på att hantera situationen på hög beslutsnivå samt att följa internationell rätt inom området.

För svensk del ingår förutom det svensk-finska teamet ett par personer från Högkvarteret i övningsledningen samt inspel i attackerna som utvecklats av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).