Stridsskjutning med skarp ammunition - från ax till limpa

På Markstridsskolan i Kvarn utbildas specialistofficerare med inriktning markstrid. Utbildningen har nu pågått i åtta månader och de 54 kadetterna genomför nu den andra omgången stridsutbildning med skarp ammunition, Susa.
– Det här är bästa delen av specialistofficersutbildningen, nu få man öva på det uppgifter man kommer att ha när man kommer tillbaka till sitt hemmaförband som trupputbildare och instruktör, säger Philip Engberg, blivande specialistofficer från 12:e motoriserade skyttebataljonen på Livgardet.

Eld och rörelse på Prästtomta skjutfält. Stridsskjutning med skarp ammunition för kadetterna som nu går Specialistofficersutbildningen vid Markstridsskolan i Kvarn. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Stridsskjutningarna är bästa delen av specialistofficersutbildningen” säger Philip Engberg, kadett och blivande specialistofficer på Livgardet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kadetterna redo med pansarskott modell 86 för att nedkämpa fientliga fordon. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Marcus Johansson, kadett från Södra skånska regementet, P 7, ledde en av stridsskjutningarna på lördagsförmiddagen, här utvärderar han genomförandet med gruppen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Samverkan i stridsställningen, gruppchefen ger direktiv till sin ställföreträdare. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Skjutning med pansarskott modell 86. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Markstridsskolans utbildningschef, överstelöjtnant Jörgen Lönngren genomförde uppföljning av specialistofficersutbildningen på Kvarn under lördagen, här i samtal med kadetterna på en skjutstationerna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Philip Engberg öppnar eld med sin automatkarbin. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Förvaltare Olov Granath, ställföreträdande chef för SOU på Kvarn och övningsledare för den andra Susa-perioden. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
På Markstridsskolan i Kvarn utbildas specialistofficerare med inriktning markstrid. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Specialistofficersutbildningen, SOU, genomförs under tre terminer, totalt 70 veckor. Två terminer genomförs på Markstridsskolan i Kvarn och den tredje på respektive hemmaförband. Målet är att kadetterna  efter utbildningen ska ha en god förmåga att planera, genomföra samt följa upp och utvärdera utbildningspass som genomförs inom ramen för plutons verksamhet, med tyngdpunkten på förmågan att planera, leda och utvärdera stridsutbildning med skarp ammunition på nivån grupp.

Trupputbildning, säkerhet och materielhantering

Fram till jul-och nyårsuppehållet har kadetterna genomfört enskilda utbildningspass inom ramen för väpnad strid med stöd av reglementen, handböcker och instruktioner. De har sedan själva fått lägga upp sina utbildningspass. Efter nyår har kadetterna genomfört den grundläggande vinterutbildningen, de har fortsatt med trupputbildning och en period inriktad på säkerhet och riskhantering, där utbildning på Säkerhetsreglementet, SÄKR, ligger som grund. Kadetterna har även fått lära sig hantera målmateriel och annan utbildningsmateriel som de nu använder under stridsutbildningen.

Planering och riskhantering

Under Susa-perioderna får eleverna planera och leda en hel stridsskjutning med allt vad det innebär, som till exempel att räkna ut riskområden och skjutgränser. Handledarna finns hela tiden med för att följa upp, stödja och utvärdera eleverna.
– Under den första perioden var det stridsskjutning i stridspar och den här omgången är det i grupp. De kadetter som inte leder just den aktuella skjutningen finns med som instruktörer, biträden eller i den grupp soldater som genomför själva skjutningen, berättar förvaltare Olov Granath, ställföreträdande chef för SOU på Kvarn och övningsledare för den andra Susa-perioden.

Slutspurten har börjat

– Man kan säga att skarpskjutningsperioderna är slutspurten för kadetterna, nu ska dom få  ihop allt de har lärt sig hittills, trupputbildning, riskhantering, vapentjänst, stridsteknik med mera. Allt det där ska nu bli en helhet, från ax till limpa. Det är en utmanande uppgift med stort ansvar och vi ser tydligt hur de växer med uppgiften, avslutar Olov Granath.