Skarp samövning i Svängsta

Flera dygns spaning, dag som natt, har givit resultat. Uppdraget från militära underrättelsetjänsten, Must, har resulterat i att Blekinge flygflottiljs prickskyttar i samarbete med polisen bekräftat identiteten på fem tungt beväpnade män från främmande makt som befinner sig på svensk mark för att genomföra sabotage och krigsförberedelser. Det är dags att slå till. Rikets säkerhet står på spel.

Sjukvårdaren och flygbasjägaren Niklas tar hand om skadade i F 17:s samövning med Polismyndigheten och Landstinget. Foto: Jerry Lindbergh/Försvarsmakten
Polisens insatsgrupp stormar lokalen där främmande makt bedriver krigsförberedande verksamhet Foto: Jerry Lindbergh/Försvarsmakten
En av aktörerna stupar när insatspolisen stormar nästet Foto: Polismyndigheten
Blekinge flygflottiljs prickskyttar har koll på insatsområdet och ingriper när det behövs Foto: Jerry Lindbergh/Försvarsmakten
Från sina olika gömställen har prickskyttarna god överblick över allt som händer i den aktuella lokalen och på området i övrigt Foto: Flygbasjägarkompaniet/Försvarsmakten
En av gärningsmännen tar en gisslan och övningsförutsättningarna förändras drastiskt Foto: Jerry Lindbergh/Försvarsmakten
I en källare hinner polisens insatsstyrka ikapp gisslantagaren och bekämpar honom Foto: Polismyndigheten
Efter en explosion som utlösts av aktörerna från främmande makt råder ett massivt skadeutfall Foto: Jerry Lindbergh/Försvarsmakten
Skadade omhändertas av både poliser och personal från Blekinge flygflottilj, F 17, fram tills dessa att ambulans anländer Foto: Jerry Lindbergh/Försvarsmakten
Fältlunch. Två journalister samspråkar med, från vänster, F 17:s basenhetschef Patricia Wall, flygbaskompanichef Niclas Foleby och ställföreträdande flottilljchef Mattias Thomsson, som alla vara på plats för att följa övningen. Foto: Jerry Lindbergh/Försvarsmakten

Polisens insatsfordon svänger bestämt in på Halda utvecklingscenters industriområde. Utanpå bilen och på taket finns stridsberedda insatspoliser. Stegarna på bilens tak är utfällda redan innan bilen stannar framför balkongen till en byggnad som en gång i tiden tillhörde det anrika skrivmaskinsföretaget Facit, men som nu huserar en PR-firma som visat sig vara en täckmantel för sabotage- och underrättelseverksamhet från en nation som Sverige är på randen till krig med. På tak och i byggnader runt hela det vårsolsdränkta området ligger F 17:s prickskyttar redo att undsätta polisernas inbrytning om så skulle behövas. De har informerat polisen om att två av de fem männen redan lämnat byggnaden med packade resväskor och gått runt till andra sidan av industriområdet där de nu förefaller vänta på upphämtning. Polisen avdelar en styrka även dit.

Inbrytning

Den första polisen tar sig upp på balkongen och just som han ska bryta upp dörren noterar prickskyttarna att en av männen i lokalen fått syn på besökaren och nu drar upp en automatkarbin för att skjuta. F 17:s prickskytt har inte råd att tveka. Mannen faller ned död i samma sekund som polisen får upp balkongdörren och en ytterligare insatsstyrka byter sig in i lokalen via huvudingången från trapphuset.

En av de två kvarvarande männen öppnar eld, men poliserna är redo. Ett 15-tal skott ekar i snabb följd mellan de tegelklädda husfasaderna. Mannen faller framstupa ned på det slitna linoleumgolvet. Den tredje mannen insåg tidigt situationens dåliga odds, och smiter under skottlossningen ut genom en bakdörr – ut på innergården. Där träffas han i benet av en av prickskyttarna, men haltande lyckas han ändå ta skydd under ett tak. Inne i lokalen vrålar en av poliserna ”exit” med en stark basstämma. Han upprepar kommandot ett flertal gånger. Lokalen har visat sig vara apterad med sprängämnen – en snabb utrymning är av vital betydelse.

Gisslan

Samtidigt förändras förutsättningarna för prickskyttarna och de poliser som bevakar innergården – en intet ont anande ung kvinna kliver ut ur en byggnad nära där den skottskadade mannen tagit skydd. Han tvekar inte. Med ett bryskt nackgrepp runt tjejens hals och med en pistol riktad mot hennes huvud har han nu förbättrat sina odds att slippa undan den svenska rättvisan. Han håller den chockade kvinnan som en sköld framför sig. Gisslansituationen är ett faktum, och spelreglerna har på någon sekund förändrats drastiskt. Nu ställs nya krav på samtliga inblandade. Mannen tar med sitt offer ner i en källare. En grupp poliser formerar sig och följer efter på avstånd.

Kaos

Plötsligt hörs en explosion från den gamla Facitbyggnaden. Sprängladdningen i lokalen har detonerat. Rök fyller snabbt byggnaden. Tack vare snabbt agerande finns ingen polis i byggnaden när bomben detonerar, men man har inte hunnit evakuera människorna i intilliggande lokaler. Inom några minuter har antalet skadade som rusat, haltat och krupit ut ur den skadade byggnaden blivit stort. Kroppsskador, huvudskador, rökskador och chock. På innergården råder nu kaos. Poliserna tar handfast tag i situationen och dirigerar, leder och bär bort skadade från de mest riskabla områdena, samtidigt som andra poliser och prickskyttarna övervakar området. De två män som lämnade byggnaden redan innan insatsen tog sin början tar prickskyttarna och insatsgruppen på andra sidan industriområdet just hand om, men inget är säkert ännu. Beredskap måste finnas för ytterligare överraskningar och säkerhetshot som man ännu inte har vetskap om.

Övermanning

I källaren har insatsgruppen om fyra poliser hunnit ikapp den skadade mannen och hans gisslan. Skotten viner i det flimriga ljusrörsskenet. Mannen träffas igen, övermannas och beordras att lägga sig på mage med händerna över huvudet. Gisslan tas om hand och leds ut till de övriga på innergården. Även hon fått skador av gisslantagarens bryska behandling. På andra sidan industriområdet har man efter ytterligare skottlossning tagit fast även de två män som avvikit tidigare. Nu handlar det om att ta hand om det stora antalet skadade och lugna oron och paniken. Ambulanstjänst är larmad och på väg, men fram tills de anländer är det poliserna och sjukvårdare från F 17:s flygbasjägarkompani som avhjälper situationen. En och annan prickskytt hjälper också till när det behövs, men de flesta stannar kvar på sina positioner för att se till att området är säkert. Efter ett tag anländer landstingets ambulanser och sjukvårdspersonal. Sakta börjar situationen lugna ner sig och pö om pö slussas de som behöver mer omfattande sjukvård till sjukhus. Situationen är under kontroll och alla har överlevt, förutom några av de utländska aktörerna.

Lång utbildning

Scenariot som nyss utspelat sig är kulmen på Blekinge flygflottiljs prickskytte- och sjukvårdsutbildningar. Prickskyttarnas utbildning är på totalt 20 veckor och i sjukvårdarnas utbildning ingår bland annat 15 högskolepoäng på Blekinge tekniska högskola. Flottiljens flygbasjägarkompani har planerat slutövningen under en längre tid och scenariot var att Sverige befinner sig i en fas där man förbereder sig för krig mot en angripare. Då kriget ännu inte brutit ut löpte gråzonen mellan polisiära och militära insatser som en röd tråd genom övningen. 

— Under övningsplaneringen identifierades behov av att andra parter utanför Försvarsmakten skulle göra övningen mer realistisk och komplex, säger övningsledare och flygbasjägare Rickard Burmérius. Därför bjöds Landstinget och Polismyndigheten in att delta och öva på egna moment inom ramen för huvudövningen.

Totalförsvar

Övningen går också väl i linje med Sveriges fortsatta utveckling av totalförsvaret då den ger de olika enheterna ytterligare inblick i varandras verksamheter. Försvarsmakten övade personal ur bland annat F 17:s flygbasjägarkompani och det 23:e flygbaskompaniet, Marinbasens basskyddskompani, Amfibieregementets säkerhetskompani sjö samt sjukvårdsenheter ur olika förband. Polisen deltog med tre olika enheter inom spaning och insats. Landstinget övade med fyra ambulanser och sjukvårdspersonal. Inom ramen för deras övningsdel deltog också Sjöräddningen med en helikopter som vårdstransportresurs. Sedan bör också nämnas de 15 statister som spelade skadade och som bidrog till verklighetskänslan i övningens slutskede. Åtta av de skadade var skådespelare från Blekinge folkhögskola i Bräkne-Hoby och sju utgjordes av studenter från läkarprogrammet i Linköping. Mia Andersson, som var den som blev gisslantagen i dramat, är en av dem.

— Det här var jätteintressant för mig som läkarstudent, säger hon. Att få spela skadad och få se hur jag och de andra blir omhändertagna av professionell vårdpersonal har verkligen varit lärorikt, säger hon.

Realism och säkerhet

En övning av denna kaliber är inget som genomförs i en handvändning. Att designa ett scenario så att det blir lärorikt för alla inblandade och dessutom bra ur utvärderingssynpunkt är bara några aspekter. Övningen ska också koordineras med det civila samhället i form av tillstånd och lån av diverse lokaler för spaning och insats under tre dagar på flera orter i mellersta Blekinge. Och sist men inte minst så måste det vara både verklighetstroget och säkert.

— Verksamhetssäkerheten är central i allt vi gör, säger ställföreträdande flottiljchef Mattias Thomsson. Vi arbetar aktivt med detta inom hela flottiljen och det är nollvision som gäller rörande skador i arbetet.

Övningen kommer nu att analyseras och utvärderas i detalj, men det står redan klart att den var lyckad. Den gav bekräftelser på att vitala delar fungerar bra i respektive organisation och i samarbetet över gränserna, och den bjöd på en del nya lärdomar. Verksamhetssäkerheten får också godkänt. Ett antal skrapsår och ömma leder blev det på några håll, men det hör till. Det var ju det där med realismen.