Övningen där gruppens förmåga ställs på sin spets

Nu på morgonen har vi hunnit med en station, där vi gjort ett eldöverfall med pansarskott för att därefter dra oss tillbaka, berättar soldaten Josefin Palm. Detta är min första övning, det känns spännande och det är väldigt intensivt. Jag förväntade mig nog ett lite lugnare tempo ute på stationerna. Eller är det bara för att allt är nytt som det känns som ett väldigt högt tempo, säger Josefin och skrattar.

Josefin Palm berättar att det är ett högt tempo på hennes första Hemvärnsövning, men med ett förflutet som tidvis anställd soldat så sitter grunderna. Samtidigt ska man inte vara rädd för att göra fel, utan tänka att alla är här för att lära, det är därför vi övar. Foto: Martin Eneborg/Försvarsmakten
Övningen krävde snabba beslut och tydligt ledarskap av gruppchefen. Här förbereder sig Huke inför ordergivning. Foto: Martin Eneborg/Försvarsmakten
Patrullhunden har fått upp spår på skyddsobjektet. Ett snabbt agerande från gruppen under ledning av Selvén ger resultat när soldaterna tar greppet om objektet. Foto: Martin Eneborg/Försvarsmakten
"Alla soldater i gruppen får bidra med sin kunskap och tillsammans klarar vi av att lösa riktigt avancerade uppgifter" säger Sebastian Stendahl som är mycket nöjd med övningsupplägget. Foto: Martin Eneborg/Försvarsmakten
Sambandet inom förbandet är avgörande för att skapa en aktuell lägesbild för förbandet. I bandvagnen rapporterar här gruppens signalist att de är på väg att återgå mot förläggningen redo för ännu en uppgift. Foto: Martin Eneborg/Försvarsmakten
Kompaniet övar på framskjuten ledning. Det innebär att striden leds från ett ledningsfordon som kan befinna sig närmare stridskontakten. Boldizs svarar för sambandet och är en av dem som fått sin krigsplacering efter en kortare två veckors utbildning (Gu-F) och därefter cirka två veckors signalistutbildning. En väg in för den som inte har möjlighet att göra en längre grundutbildning, utan går en kortare väg för att bli specialist i Hemvärnsförbanden. Foto: Martin Eneborg/Försvarsmakten
Stridssjukvårdaren tar hand om en skottskadad kamrat. Här spelad av en Hemvärnsungdom som bidrar till övningens realism genom sminkade skador och trovärdigt agerande. Stridssjukvårdare i Hemvärnet blir du genom en sådan inriktning under din fem månaders grundutbildning till Hemvärnssoldat. Foto: Martin Eneborg/Försvarsmakten
En mycket viktig del av övningen är den utvärdering som sker efter varje station. Där får alla i gruppen, instruktörer och figuranter ge sitt bidrag till gruppens fortsatta utveckling. Många av stationerna bemannades med bataljonens egna erfarna instruktörer. Foto: Martin Eneborg/Försvarsmakten
"Vi har kunnat konstatera en förbättring vid varje enskild grupps genomförande, vilket innebär att rapportering har fungerat. Grupperna har verkligen utvecklat sin förmåga kring rapportering under denna övning" konstaterar Per-Erik Laksjö. Foto: Martin Eneborg/Försvarsmakten

Josefin Palm berättar att inför övningen var hon ganska nervös och rädd att hennes kunskaper inte skulle räcka till, men väl här känner hon att soldatrutinerna sitter och det skapar en trygghet. 

– Det jag vill skicka med nya soldater är att de inte ska vara rädda för att göra fel, utan man är här för att lära sig, säger Josefin Palm. 

Fokus på gruppens styrka

Just  nu är det fokus på gruppen och dess agerande i såväl fred som i krig.
Vilka regler som gäller kopplat till läge och se till så att alla har koll på det. 

– Stationerna ger oss möjlighet att öva på olika saker.  Förbättra det vi redan kan och kanske få korn på sådant som vi inte kan, berättar soldat Sebastian Stendahl.

Han berättar att det bästa med övningen är variationen. 

– Vi får ett läge och sticker i väg för att under några timmar lösa en uppgift, sedan kommer vi tillbaka och får en helt annan uppgift. Vi ställs inför helt olika situationer varje gång och tvingas därför tänka väldigt mycket. Efter varje station analyserar vi det vi gjort. Jag har lärt mig mycket, och även om man känner att man kan någonting så  går det alltid att gå djupare och lära sig mer, säger Stendahl. Man lär sig jobba i en grupp. Det innebär att jag som individ inte behöver kunna exakt allting, men kan jag en del, så kan en annan en annan del och vips har man en färdig lösning. Det är också det jag tar med mig främst från övningen – att lita på gruppen!

Gruppen är ryggraden i förbandet

På bataljonens begäran har dess utbildningsgrupp på ett mycket sofistikerat sätt lagt upp en övning (Söf) där fokus är på grupperna. Resultat är ett stationssystem som är minst sagt avancerat, men som visat sig hålla i princip fullt ut, berättar övningsledare Per-Erik Laksjö. Detta gör att alla soldater är fullt sysselsatt från att vi startade på torsdag morgonen till nu på söndag.

Gruppen agerar på 16 olika stationer. Det är allt från sjukvårdsmoment, pansarstrid med understödsvapen och försvarsladdning, till agerande som skyddsvakt.

Informationsövertag skapar förbandsöverlevnad

Under hela övningen är alla staberna i full gång. Gruppen får uppgiften av kompaniet via plutonsstaben. Efter varje stationen får gruppen utvärdera sitt agerande och rapportera. 

Rapporten sammanställs av plutonsstaben och skickas vidare upp till kompanistaben så att även de får agera. Underrättelseunderlaget skickas sedan till sidoförband och ner till deras plutonsstab så att nästa grupp får ta del av det. På det sätt förbättras bataljonen hela tiden och bidrar till förbandets överlevnad.

Varje enskild station genomförs ett 20-tal gånger under övningen. Laksjö berättar att stationens övningsledare har kunnat konstatera en förbättring vid varje enskild grupps genomförande, vilket innebär att rapportering har fungerat.

– Grupperna har verkligen utvecklat sin förmåga kring rapportering under denna övning, konstaterar Per-Erik Laksjö. 

Resultatet bidrar till väntande krigsförbandsövning

Övningen är helt prövande. Det innebär att gruppernas förmåga testas fullt ut och utvärderas mycket noggrant. Detta för att kunna identifiera saker bataljonen ska öva på vid höstens Krigsförbandsövning. Resultatet vägs samman med motsvarande övning med Kalmarbataljonen.

– Jag hoppas vi ska kunna bjuda båda bataljonerna på den bästa befattningsövning som ägt rum, avslutar Per-Erik Laksjö, tillika chef för Kalmar- Kronobergsgruppen.