Katastrofövning genomfördes i Göteborg

Torsdagen den 12 april genomfördes katastrofövningen Liv där Försvarsmakten övade tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
— Övningen har gått mycket bra, meningen var att försöka hitta flaskhalsar för att Sahlgrenska universitetssjukhuset ska kunna åtgärda dessa och det gjorde vi, säger Magnus Blimark som var medicinsk övningsledare för Försvarsmedicincentrum under övningen.

På akuten på Sahlgrenska universitetssjukhus var det aktivitet och stor press på personalen som tog emot de skadade i övning Liv. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Försvarsmakten, Polisen, Ambulansen med flera samverkade under förövningen då scenariot för övning Liv iscensattes. På bilden ses skademarkörer i väntan på transport till Sahlgrenska. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Ytterligare bild från förövningen där samverkan var honnörsord för att rädda liv. På bilden ses en skadad som väntar på transport. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
En skademarkör hålls i värme i väntan på transport till Sahlgrenska. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Andra skademarkörer som hjälps iväg mot säkrare område. Media var med under förövningen och här ses SVT Västnytt intervjua Magnus Blimark, en av övningsledarna. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Två helikoptrar transporterar skadademarkörer från Göteborgs garnison till Sahlgrenskas helikopterplatta för omhändertagande. Foto: Melina Klintholm/Försvarsmakten
Under transporten i helikoptern görs alla nödvändiga åtgärder för patienten. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Personalen tar raskt hand om skademarkörerna när de anländer till akuten. Foto: Melina Klintholm/Försvarsmakten
En annan markör som få hjälp när de har anlänt till sjukhuset. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
En del skademarkörer fick vänta på sin tur då deras skador var lägre prioriterade. Foto: Melina Klintholm/Försvarsmakten
I traumarummet bedömdes skadorna av van personal. Foto: Melina Klintholm/Försvarsmakten
Personal på Sahlgrenska redo att ta sig an de alla skadade som kom i en strid ström. Foto: Melina Klintholm/Försvarsmakten

Övningsscenariot var en terrorattack vid Göteborgs garnison på Käringberget som omfattade ett hundratal skadade, detta gjorde övningen till den största hittills mellan Sahlgrenska universitetssjukhuset och Försvarsmedicincentrum.

— Att Sahlgrenska universitetssjukhus skulle vässa sin förmåga om det skulle uppstå masskadefall där många patienter med varierande skador behöver tas om hand på kort tid var syftet, säger arméöverläkare Magnus Blimark som är kirurg och som även arbetat på Sahlgrenska universitetssjukhuset tidigare.

Eva Ringvall och Sophie Bosdotter var övningsledare inom sjukvård respektive planering, de sammanfattar övningen på följande vis.

— Att genomföra en så stor övning med så många skademarkörer kräver engagemang. Vi har fått stort stöd från Bernadottegymnasiet, Sahlgrenska akademin, Hemvärnet, Andra helikopterskvadronen från Malmen i Linköping och andra enheter från Försvarsmedicincentrum vilket vi känner stor tacksamhet inför. Vi har också ökat vår civil-militära förmåga och inlett en bra samverkan, säger Eva.

— Försvarsmakten har erfarenhet och kunskap av att planera och genomföra större övningar. Genom övningen har vi bidragit till öka samhällets förmåga. Det är kul att övningen har fått så stor medial uppmärksamhet och att det är tydligt för allmänheten att Försvarsmakten finns i Göteborg, säger Sophie.