Den framskjutna kirurgiska förmågan – en efterfrågad resurs i FN

Den framskjutna kirurgiska förmågan, FST, stöttade FN-operationen Faden i Sevare, Moptiregionen. Tack vare FST-förmågan kunde militära och civila enheter genomföra operationen i regionen sydost om Timbuktu. Genom en kvalificerad sjukvårdsförmåga grupperad nära operationsområdet ökar såväl rörlighet i djup som effekten av operationen i terrängen.

Soldater och officerare är redo att omgruppera till Moptiregionen, cirka 40 mil från Timbuktu. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten
Ett av fordonen, terrängbild 16 lastas på det svenska transportflygplanet. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten
Nu bär det av, nästan två veckor var den svenska styrkan på plats för att stödja med sin sjukvårdsresurs. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten
En överblick över campen där den svenska enheten fanns. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten

— Det svenska förbandet, som är grupperat 40 mil norr om det aktuella området, har understött operationen med FST. Med flygtransport, via den svenska flygenheten FM 02, genomfördes en snabb omgruppering av såväl pansarterrängbilar, som sjukvårdsmateriel och personal till flygplatsen i Sevare utanför Mopti, berättar kontingentschefen överstelöjtnant Anders Landewall.

Moptiregionen är en av de centrala regionerna i Mali. Säkerhetssituationen i regionen och de norra delarna av Mali har förvärrats under det senaste halvåret enligt maliska medier och FN:s egna bedömningar.

Som ett led i Minusmas kraftansträngningar till att bidra till stabilitet och säkerhet i Mali har därför flera militära operationer genomförts i Mopti-regionen. Syfte har varit att begränsa rörelsefriheten för väpnade grupper och terrorister samt möjliggöra för humanitära hjälporganisationer att nå ut med förnödenheter till civilbefolkningen i regionen.

De maliska säkerhetstyrkorna leder säkerhetsoperationerna och FN-trupper utgör i huvudsak ett stöd i det säkerhetsarbetet. Operation Faden är en ytterligare del i arbetet för att öka säkerheten i den problemtyngda regionen.

— På plats i Sevare har också ett civilt Amet (Aeromedical evacuation team) varit grupperade i syfte att vårda patienter under helikoptertransport från skadeplatsen till det svenska FST på den främre operationsbasen, säger Malin som var operationssköterska på plats.

— Under ungefär en och en halv vecka har 13 soldater, officerare och specialistofficerare; legitimerad liksom sjukvårdsutbildad personal funnits grupperade på basen i Sevare, tillsammans med två spaningsgrupper, som utgjorde deras närskydd, samt en plutonsledning, fortsätter Malin.

Det svenska FST:t är en möjliggörare i operationell verksamhet. Inom FN är Sverige ett av få länder som har den förmågan i sitt styrkebidrag till Minusma. Inom ramen för Minusma är den sjukvårdsförmågan efterfrågad och kunde nu tillföras sidordnade förband som stöd för operation Faden i Sevare. Under operationen behövde förbandet inte genomföra något omhändertagande av skadad personal.