Bygger ammunition i plast

Bygger inför SWEDEC EOD Exercise 2018

I Eksjö pågår planeringen inför den årliga ammunitionsröjningsövningen Swedec EOD Exercise 2018 (SEE-18) för fullt. Övningen pågår under två veckor i maj och går i totalförsvarets tecken.

Petter Vitin, lärare vid Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, visar hur tekniken fungerar med den nya utrustningen. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Objektet skannas för att få fram rätta mått och exakta proportioner med hjälp av ljusexponering. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
I handen handgranat M 75 i original och återgiven i digitalt format på skärmen. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
3d-skannern bygger ett antal modeller vid varje skrivning beroende på hur stora modellerna är. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Substridsdelar i plast som ska användas vid övningen SEE-18 i maj. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
En rysk substridsdel och den halvfärdiga plastmodellen till höger. Lite målning och handpåläggning och likheten är riktigt bra. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten

SEE-18 är en nationell övning där ammunitionsröjare från Försvarsmakten, bombtekniker från Polismyndighetens nationella bombskydd samt ammunitionsröjningspersonal från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap deltar. Utöver dessa myndigheter är samhällsviktiga funktioner såsom Oskarshamns kärnkraftverk, Svensk kärnbränslehantering samt lokal räddningstjänst, akutsjukvård och polis engagerade.

Bygger modeller

En del av förberedelserna är att skapa realistiska scenarion med den hotbild som finns i dagens samhälle. Ammunitionsröjarna ska övas i att bedöma hotet, välja tillvägagångssätt för metod att oskadliggöra det. Vilket innebär att det måste finnas ammunition, verkansdelar och hemgjort sprängämne i momenten.

— Ammunition är svår att få tag på och blir därmed dyr att köpa in. Vi har under en längre tid funderat på andra lösningar och höstas beställdes en digital ljusskanner med kamera och projektor samt en 3d-skrivare in för att kunna bygga eller skriva ut materialet istället, berättar Petter Vitin, lärare vid Swedec.
— Tekniken är enklare att lära sig än ritprogrammet CAD men framförallt snabbare.

Från originalobjekt till plastmodell

Originalobjektet skannas ett antal gånger ifrån olika vinklar för att få fram rätta mått och exakta proportioner med hjälp av kamera och projektor samt en programvara som gör mätningar med hjälp av ljusexponering. Bilden sparas därefter i ett speciellt format som överförs via ett USB-minne eller via kabel till en 3d-skrivare. Skrivaren kan därefter massproducera en modell, en bricka klarar exempelvis 36 substridsdelar motsvarande KB2 och utskriften tar i det fallet cirka 72 timmar. Plasten som används är nedbrytbar och därför miljövänligare än många andra plaster. Modellerna har fina detaljer och är väldigt verklighetstrogna, tekniken konkurrerar i många fall ut gips, som också används.

Färg och andra detaljer

I efterhand målas modellerna, metall adderas och i vissa fall behöver modellen fyllas för att få rätt vikt.

— Till övningen SEE-18 tar vi fram minor, substridsdelar (små bomber från ett klustervapen) och handgranater. Detta kommer säkert utvecklas för framtida övningar. Vi skrev ut/byggde våra första modeller i februari i år, så verksamheten kan utvecklas och bli ännu bättre, förklarar Petter Vitin.

Bättre för de som blir övade

Tidigare vid övningar har äkta materiel använts förklarar Petter Vitin, men när momentet ska avslutas och hotet oskadliggöras har övningen fått pausas så att ammunitionen ersatts med en träbit eller liknande. Det har stört de övade men att istället använda exakta kopior av ammunition och verkansdelar gör att övningen kan genomföras i ett stycke.

— Självklart används skarp ammunition ibland, för att få mer realism i momentet och väldigt fokuserade ammunitionsröjare, men vid mängdträning är plastmodeller utmärkt.

Vad tycker ammunitionsröjarna?

Investeringen kommer vi att få igen med tanke på hur dyr ammunition är att köpa in och hur svår den kan vara att få tag på, avslutar Petter Vitin.

— Det blir spännande att få utvärdering från deltagarna i övningen SEE-18, deras åsikter och upplevelse är viktiga!