Vintersol är igång

tillsammans bygger vi ökad stridsförmåga i vintermiljö

Vintersol är samlingsnamnet för vinterns långa övningsperiod i Norrbotten. Övningen pågår från 1 till 28 mars och syftar bland annat till att utveckla brigad- och vinterförmåga. Det stora numret i år är 91:a artilleribataljonens krigsförbandsövning, KFÖ. Det är första gången en krigsförbandsövning med en hel bataljon genomförs på Artilleriregementet A 9 i Boden. Nu får bataljonen chansen att öva med samtliga personalkategorier: heltids- och deltidstjänstgörande, rekryter under utbildning samt pliktinkallad personal som tillsammans ska stödja 192:a mekaniserade bataljonen och 193:e jägarbataljonen med indirekt artillerield.

På väg upp mot Sydtoppen Foto: Björn Nolén/Försvarsmakten
Logistikbataljonen har genomfört vinterutbildning i Lomben och ska nu tillsammans med övriga deltagare dra igång Vintersol fullt ut under vecka 11 Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
En lokal snöstorm bildas när en Helikopter 14 ur 1:a helikopterskvadronen tas ner för att genomföra helikopterutbildning med deltagarna från U.S Marine Corps Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Amerikansk marinkårssoldat under förberedande utbildning på Helikopter 14 Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
I expect it to be really cold and I expect everyone to bring their best to this exercise, säger vice korpral Christian Salvaggio, U.S. Marine Corps Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Jägarrekryt på skidor under stridsskjutning i Arvidsjaur. Snö finns så det räcker åt alla. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Vintersol i Kebnekaiseområdet Foto: Björn Nolén/Försvarsmakten
Stridsvagn 122 från 192:a mekaniserade bataljonen som går in i övningen under vecka 11 Foto: Christian Adelbo/Fösvarsmakten
Archer ger eld. Under övning Vintersol kommer 91:a artilleribataljonen att skjuta omkring 1000 granater (bild från övningen Nordic Artillery Exercise på Rovajärvi Skjutfält i norra Finland). Foto: Finnish Defence Forces/Combat Camera/Samuli Haapala
Personal ur Försvarsmaktens Logistik drivmedelsförsörjer fordon från Trängregementets logistikbataljon, utanför Arvidsjaur. Därefter rullade bataljonen vidare mot Lomben för vinterutbildning och förberedelser inför deltagande i övning Vintersol under vecka 11 och 12. Foto: Thomas Lundgren/Fösvarsmakten

Under Vintersol deltar, förutom Artilleriregementet, även Norrbottens regemente, Trängregementet i Skövde, Helikopterflottiljen med helikoptrar från både Luleå och Linköping, Försvarsmaktens Logistik, Markstridsskolan i Skövde samt en mindre enhet från amerikanska marinkåren. Gemensamt för alla deltagande förband är att de vill öva tillsammans och testa sina gränser i snö och kyla. Vintersol bjuder på fantastiska övningsförutsättningar med stora områden och ett klimat som under den kalla årstiden levererar unika och utmanande förhållanden vilka verkligen sätter förbandens  vinterförmåga på prov.

Jägarbataljonen först ut

Vintersol inleddes med jägarbataljonens bergsövning i Kebnekaiseområdet. Efter skidtolkning från Nikkaluokta till Kebnekaise fjällstation, fortsatte övningen med utbildning i tältförläggning i fjällmiljö och förflyttning via rep och firning från berg, för att sedan avslutas med toppbestigning av Sveriges högsta berg. Därefter transporterades förbandet tillbaka till Arvidsjaur för att genomföra skarpa stridsskjutningar på skjutfältet under några dagar innan det bär av mot Boden för att gå in i övningen tillsammans med de andra förbanden och enheterna.

Logistikbataljonen rullade upp

Onsdagen 21:a februari lämnade ett sextiotal fordon ur logistikbataljonen ett Skövde med några få minusgrader, för att efter tre dagar och 130 mil senare befinna sig i minus 30 grader i Lomben strax norr om Kalix. Syftet: att träna vinterförmågan, inte minst inför deltagandet i Vintersol. Efter förberedelserna i Lomben reste bataljonens personal hem till Skövde för välbehövlig återhämtning. Måndag 12 mars är de åter tillbaka i Norrbotten för att tillsammans med övriga deltagare dra igång Vintersol på riktigt, nu med purfärska vinterkunskaper och erfarenheter i minnet.

Den svenska vintermiljön lockar internationella gäster

Måndag 12 mars drar övningen igång fullt ut då den går in i det så kallade förbandsskedet. Under detta skede kommer runt 1200 personer från sex svenska förband  öva tillsammans i Bodenområdet. I år har övningen även en internationell karaktär, då den amerikanska marinkåren gästar med en förstärkt pluton som kommer underställas 192:a mekaniserade bataljonen. Denna typ av samträning är ett bra sätt för soldater och officerare från de två nationerna att utbyta kunskap och erfarenheter. Något som uppskattas av våra gäster.

– Jag har höga förväntningar när det gäller samarbetet med svenskarna och ser verkligen fram emot det. Jag förväntar mig även att det är väldigt kallt och att alla ska göra sitt bästa under övningen, säger vice korpral Christian Salvaggio från amerikanska marinkåren.

Överste Ulf Siverstedt, chef för Norrbottens regemente och tillika övningsledare för Vintersol 2018 välkomnar de svenska och amerikanska deltagarna och ser fram emot en bra övning.

– Jag ser fram emot en givande övning fylld av utmaningar och med det möjligheter att utveckla våra förmågor, från enskild soldat till brigadledning. På detta sätt slipar vi vår gemensamma förbandsförmåga ytterligare. Man blir bra på det man övar, och strid i vintermiljö är något vi verkligen kan. Jag hoppas att många fler, både svenska och utländska, enheter tar chansen att utveckla sin vinterförmåga i kommande Vintersolövningar.

Vintersol 2018

Under perioden 1-28 mars genomförs övning Vintersol i Kirunafjällen samt i Boden med omnejd.

Framförallt ökar den militära verksamheten 13-22 mars då de omkring 1 200 deltagarna kommer att öva på civil mark mellan Boden, Harads och Vidsel samt på Hedenbasen, Degerberget, Kusträsk skjutfält och Bodens södra skjutfält. Under Vintersol kommer soldater och fordon att trafikera vägar samt röra sig i terrängen.

Under Vintersol genomförs krigsförbandsövning vid 91:a artilleribataljonen samt grundläggande krigsförbandsövningar vid 193:e jägarbataljonen och 192:a mekaniserade bataljonen.

I det avslutande förbandsskedet för Vintersol 2018 deltar cirka 1 200 personer från sex svenska förband; Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Trängregementet, Markstridsskolan, Helikopterflottiljen och Försvarsmaktens logistik. Utöver dessa gästas övningen av en mindre enhet ur den amerikanska marinkåren.