Sjöövervakning i påsktider

Försvarsmakten bedriver verksamhet under årets alla dagar och dygnets alla timmar -
i luften, på land och till sjöss. Under påsken är HMS Koster från Fjärde sjöstridsflottiljen ett av de fartyg som är ute på sjöövervakning i Östersjön. Det innebär att hon bedriver verksamhet till sjöss och därmed är tillgänglig som rörlig enhet där marintaktisk chef behöver ha närvaro.

HMS Koster under bunkring hos HMS Trossö inför sjöövervakning under påskhelgen. Foto: David Lindberg/Försvarsmakten

— Den rörliga sjöövervakningen är en viktig del av vår beredskap, säger överstelöjtnant Robert Tolf, som under påskhelgen jobbar som vakthavande operationsledare vid insatsstaben på Högkvarteret.

Innan HMS Koster kastade loss bunkrade besättningen dieselbrännolja, färskvatten och förnödenheter. Veckan till sjöss inleddes sedan med sonarträning. När fartyget lämnade Hårsfjärdenområdet för att genomföra sjöövervakning låg det nyis efter de kalla nätterna. Väl ute till havs blekte havet ur och Gotska sjön passerades i en fantastisk solnedgång och spegelblankt vatten. Under veckan har HMS Koster genomfört ett antal identifieringar av handelsfartyg. Det har skett i samverkan med Sjöinformationskompaniet ur Marinbasen som också ständigt är i tjänst.

— Att upprätthålla den territoriella integriteten är ett riktigt lagarbete där många olika delar av Försvarsmakten samarbetar. Vi har ju till exempel också våra Jas 39 Gripen som snabbt kan komma upp i luften för att genomföra identifieringar eller avvisningar, säger Robert Tolf.

Hur många personer, fartyg eller flygplan som under påsken jobbar med att upprätthålla den territoriella integriteten vill inte Robert Tolf berätta eftersom det omfattas av sekretess.