ÖB på Rekrytkonferens: — Medinflytande berikar organisationen

I helgen genomförs årets centrala Rekrytkonferens. På lördagen besöktes den av överbefälhavaren Micael Bydén:
– Ni är ambassadörer. Jag förväntar mig att ni företräder era kamrater, sa han.

ÖB Micael Bydén pratar med några av de förtroendevalda rekryterna som i helgen deltar i årets centrala Rekrytkonferens i Uppsala. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsvmakten
Förtroendevalda rekryter är i helgen samlade i Uppsala för att årets centrala Rekrytkonferens. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten

I publiken i Nordenskiöldska salen på LSS i Uppsala fanns förtroendevalda rekryter och medinflytandeansvariga från landets alla förband, skolor och centra.

Medinflytandet är något som regleras i förordning och reglementen. Där slås exempelvis fast att det bland rekryterna ska finnas förtroendevalda och att det ska genomföras plutonens timme och kompaninämnd.

– Det är viktigt att rekryterna med naturlighet får komma till tals både i vardagen hemma på förbanden men också på central nivå. Det berikar oss som organisation, säger Micael Bydén.

För ÖB var det därför en självklarhet att åka till Uppsala den här lördagsförmiddagen:
– Absolut. Jag är oerhört intresserad av att höra hur rekryterna upplever sin vardag. Samtidigt är det ett tillfälle för mig att berätta om vad jag förväntar mig av dem som är här men också av alla andra som verkar i Försvarsmakten.

Ett av de ämnen som ÖB berörde var den militära professionen.
– Det är en ledstång som hjälper oss att hitta vägen i alla lägen. Där återfinns bland annat vår värdegrund, uppförandekod och syn på ledarskap.

ÖB adresserade också problemet med kränkningar:
– När man kliver in som rekryt eller anställd ska man veta att det är nolltolerans mot kränkningar i Försvarsmakten. Men för att vi ska lyckas med det behöver jag ert stöd, för det börjar längst ut i organisationen, sa ÖB till rekryterna.

Under fikat var det många rekryter som ville prata med Micael Bydén. Ämnena var många:
– Det var allt från hur det känns att vara ÖB till konkreta tips om hur vi ska stärka vår attraktionskraft.

När fikat var över väntade utbildning, diskussion och grupparbeten kring hur medinflytandet är tänkt att fungera nu när värnplikten är återupplivad.

– Jag hoppas att jag kan få med mig ett gäng punkter och åsikter som jag kan ta med mig till mitt regemente och min pluton och som kan fungera som vägledning för hur vi ska arbeta med medinflytandefrågor, säger Maja Cederborg från Amfibieregementet.