Militärpoliser i svensk-finsk samverkan

flera delmål har uppnåtts

Ett 30-tal befäl och rekryter från Livgardet har fått en unik möjlighet att vara med och utveckla det bilaterala, säkerhetspolitiska samarbetet mellan Sverige och Finland - på en praktisk nivå. Nyss hemkomna från en övning i finska Nyland har de bara positiva saker att säga om samarbetet med Finland.

Finska Gardesjägarregementet bjöd in rekryter från Livgardet, som fick öva sida vid sida om de finska beväringarna. Foto: Jimmy Nilsson/Försvarsmakten
Ett av övningsmomenten var att söka och gripa en person. Utveckling av hundtjänsten var ett av fokusområdena under övningen Kehä 118, som genomfördes i trakterna kring Borgå i Finland. Foto: Tiina Mötttönen/Gardesjägarregementet
Livgardets chef, överste Laura Swaan Wrede besökte övningen i Finland med Gardesjägarregementets chef, överste Ahti Kurvinen. Foto: Tiina Möttönen/Gardesjägarregementet

— Det var en ära att få åka på en sådan övning, det var kul och finländarna verkade genuint glada över att vi var där. Jag upplevde att de utnyttjade våra kunskaper på ett bra sätt, säger rekryten Daniel Wallén, som slogs av skillnaden i numerär. 
— Vi har olika taktik på grund av att de är så många fler.

Det var under perioden 26 februari till 9 mars som finska armén genomförde fem lokala försvarsövningar under ledning av arméns truppförband. De lokala förbanden övade i olika slags förhållanden runtom i landet, från huvudstadsregionen i söder till Rovaniemi i norr. Syftet var att förbättra de finska säkerhetsmyndigheternas samverkansförmåga. Gardesjägarregementet, som är stationerade i Sandhamn utanför Helsingfors, ledde den lokala försvarsövningen Kehä 118. Övningen genomfördes 5-9 mars i trakten runt Borgå, Nyland. Från finska försvarsmakten deltog totalt cirka 430 personer. Det var här som en militärpolispluton med hundekipage från Livgardets grundutbildning deltog.

Under övningen fungerade Livgardets militärpolispluton som en del av det finska Gardesjägarregementets militärpoliskompani och löste tilldelade uppgifter. De fick bland annat slå tillbaka en landstigning, skydda ett objekt, intensifiera bevakningen, söka och gripa en person.

— Allt var bra ordnat, både från finnarnas sida och vår egen, vi hade fått bra förutsättningar, säger rekryten Emmy Simpson. Vi har fått en bra utbildning innan, vi har haft rätt utrustning och det känns att Försvarsmakten har satsat på detta och på oss.

Likheter som utvecklar

Livgardet och Gardesjägarregementet har varit vänförband sedan 2015 och har sedan dess genomfört utbildningar och övningar tillsammans.

— De har en bataljon som grundutbildar militärpoliser samt en bataljon som grundutbildar lätt infanteri för strid i bebyggelse och de verkar i en huvudstad, vilket gör att vi har mycket gemensamt, säger överstelöjtnant Tobias Ekman, chef för 11:e militärpolisbataljonen. Såhär långt har samarbetet lett till att vi har uppnått olika delmål. Ett av de viktigaste är att kunna genomföra väpnad strid tillsammans, vilket vi övade under Kehä 118 med ett väldigt bra resultat.

bidrar till kostnadseffektivitet

Samarbetet har också bidragit till att skapa förståelse för varandras försvarsmakter och den säkerhetspolitiska kontexten respektive enhet verkar i. Ytterligare en konsekvens av det fortgående samarbetet är kostnadseffektivitet.

— Genom att vi kan ingå i varandras övningar kan vi öva mer utan stora extra kostnader, precis som vi gjorde med övningen som genomfördes i förra veckan. Vi åkte över bara med personlig utrustning och kunde gå in direkt i deras övning, säger Tobias Ekman. Genom att se över hur respektive regemente kan stödja med logistik samt fordon kan kostnaderna för transporter minska.

Nästa steg i samarbetet mellan Livgardet och Gardesjägarregement är att se över möjligheten till utbyte kopplat till utbildning i sjukvårdstjänst och personskydd. Det finska regementet har hög kompetens i sjukvård, vilket är en efterfrågad utbildningsresurs för förbanden på den svenska sidan. Finland i sin tur behöver stöd med att utveckla sin förmåga i personskydd, vilket är en av de förmågor som finns vid Livgardet.

— Det har fungerat utmärkt med våra relationer mellan varandra och jag ser fram emot det fortsatta samarbetet, avslutar Tobias Ekman.