Inga minor funna utanför Helsingborg

En första analys av sökningen utanför Helsingborg visar att inga minor har hittats. Det som återstår att fortsätta analysera är huruvida det finns behov av att komma tillbaka och komplettera sökningen på vissa ställen, vid ett senare tillfälle.

Röjdykarfartyget HMS Sturkö sökte under fyra dygn utanför Helsingborgs hamn efter minor som skulle ha fällts 1942 av brittiska flygplan. Dessa uppgifter var nya för Försvarsmakten och hade upptäckts genom arkivforskning av Gunnar Möller på MWDC, Mine Warfare Data Centre. Inga minor hittades dock av HMS Sturkö. Det kan dock inte garanteras att området är fritt från minor.

Den mediala uppmärksamhet som sökningen fick, ledde fram till att ögonvittnen bekräftade fällningen 1942 men även kunde berätta om att minor förstördes bara någon vecka efter de fälldes. Röjningen gjordes av tyska minsvepare. Det är i så fall en förklaring till att inga minor hittades. Sådana här upplysningar är mycket värdefulla och bidrar till ökad kunskap om vad som finns runt våra kuster.

Försvarsmaktens bedömning är, som brukligt vad gäller minor från världskrigen, att risken är mycket liten för ytfartyg men att risker inte kan uteslutas vid undervattensarbeten, fiske samt dykning. Arbetet med att kartlägga och inhämta information om historiska mineringar i vårt närområde fortsätter. Läs mer om råd kring upphittade minor under länken nedan.