Granatens väg

En artillerigranats resa från förråd till anfallsmål

Den nästan 50 kilo tunga spränggranaten detonerar på det snötäckta fältet. Explosionen kastar upp granatsplitter blandat med snö, sten och grus och tvingar fienden i skydd. ”Elden ligger rätt, skjut mer!”
Granaten som precis träffade sitt mål har färdats en lång väg innan den flera kilometer långa flygsträckan från mynningen på archerpjäsen. För att nå fram till skjutplats har den passerat en lång försörjningskedja med många mellanhänder.

Den nästan 50 kilo tunga spränggranaten detonerar på det snötäckta fältet. Explosionen kastar upp granatsplitter blandat med snö, sten och grus och tvingar fienden i skydd. ”Elden ligger rätt, skjut mer!” Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Personalen från Tredje nationella stödenheten lastar granaterna på Första logistikbataljonens lastibilar Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Det är alltid föraren som är ansvarig för last och passagerare ombord på Försvarsmaktens fordon, därför är det viktigt att just föraren kontrollerar lasten innan avfärd. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
En soldat ur Första logistikbataljonen lastsäkrar granaterna inför den långa färden mot nästa överlämning. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
– Det flyter på väldigt bra, vi har gjort liknande överlämning tidigare i veckan och vi ser en förbättring från varje tillfälle, säger Malin Nyström. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Ove Jansson övervakar verksamheten på plats. Han är väldigt positiv till de olika enheternas arbete tillsammans. – Samarbetet är helt suveränt! Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
Gaffeltruck lastas av för att underlätta överlämning mellan logistikbataljonen och artilleribataljonens försörjnigspluton. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Granaterna lastas på försörjninsplutonens lastbilar för att transporteras mot egna grupperingen och troppplutonen. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Löjtnant Tommy Helin, från artilleribataljonen samverkar med logistikbataljonen. Kommunikationen är viktig för att överlämningen ska bli smidig. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Vid grupperingen görs en hastig avlastning från försörjningsplutonen och trossplutonen tar över ansvaret för granaterna. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Soldat ur artilleribataljonen är redo att lasta av den värdefulla lasten. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Archerpjäsen har anslutit för att fyllas upp. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Granaten laddas för att inom kort avfyras mot brigadens anfallsmål. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
En kraftig explosion och granaten lämnar mynnigen. Pansarbataljonen erfordrar eldunderstöd och artilleribataljonen levererar. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
– Nyckeln till framgång ligger till stor del i initiativtagandet på låg nivå, det vill säga till exempel enskilda pjäser och grupper. För att det ska fungera krävs bra utbildning och en tydlig målbild för samtliga innan kedjan drar igång, säger Fänrik Tom Gibson. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten

I ett ensligt förråd långt ute i den snötäckta skogen ligger granaterna vilande. Utanför hörs fordon närma sig. Det är Tredje nationella stödenheten som med lastbilar och hjullastare bryter tystnaden i den lugna idyllen. Deras uppgift är att plocka ut granaterna och föra dem ett steg närmare beställaren vid frontlinjen. Mottagaren i detta fall är Första logistikbataljonen från Trängregementet. Överlämningen går smidigt och granaterna är inom kort upplastade och på väg mot nästa länk i kedjan.

PÅ TÅRNA FÖR ATT SKAPA TEMPO

Malin Nyström från Tredje nationella stödenheten i Boden är chef på platsen. Hon är nöjd med överlämningen. 
— Det flyter på väldigt bra, vi har gjort liknande överlämning tidigare i veckan och vi ser en förbättring från varje tillfälle, säger hon.   

Ove Jansson på Logistikskolan vid Trängregementet övervakar verksamheten på plats. Han är väldigt positiv till de olika enheternas arbete tillsammans.
— Samarbetet är helt suveränt! Tredje nationella stödenheten har väldigt motiverad personal och duktiga chefer. Allt är väl förberett, väl genomtänkt och de är verkligen på tårna. Jag får lov att säga att det är det bästa jag varit med om. Det är en fröjd att samarbeta med dem.

Första logistikbataljonen är ansvarig för att förvara och transportera granaterna vidare längs den ibland väldigt långa vägen mot fronten. Samverkan har görs med beställaren, i detta fall 91:a artilleribataljonen och en överlämningsplats skapas mellan logistikbataljonen och artilleribataljonen.

BATALJONSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE

Här lastas granaterna över till artilleribataljonen för fortsatt resa mot målet. Ett bra samarbete mellan logistikbataljonen och artilleribataljonen är viktigt för att det ska gå så smidigt och snabbt som möjligt. Striderna kan vara hårda längre fram och den indirekta elden som artilleriet levererar kan vara avgörande.

Löjtnant Tommy Helin, chef på försörjningsplutonen vid artilleribataljonens trosskompani är den som tar emot granaterna från logistikbataljonen. Han förklarar förhållandet mellan bataljonerna.
— Logistikbataljonen är den stora grossisten. Vi på trosskompaniet består av två plutoner, försörjningsplutonen och trossplutonen. Försörjningsplutonen hämtar granaterna hos logistikbataljonen. En resa som kan vara väldigt lång från den egna grupperingen. När vi har tagit hem lasten överlämnar vi den till trossplutonen, som i sin tur levererar den till de skjutande pjäserna.

Han fortsätter med att förklara hur tempo skapas.
— Utbildning på enskild nivå och samträning inom enheten är grunden. Alla ska vara redo och på sin plats, när lastbilarna rullar så in smäller det bara till och är allt avlastad. Viktigt är också kommunikationen mellan bataljonerna. Kort sagt, rutiner skapar tempot, säger han.

Tommy och försörjningsplutonen hoppar upp i sina lastbilar och kör skyndsamt mot nästa överlämningsplats. Denna gång ska överlämning ske till trossplutonen inom det egna kompaniet. Även här är det viktigt med initiativtagande på alla nivåer, bra utbildning och en tydlig målbild för att få upp tempot. I fjärran hörs dova muller från pjäserna längre fram. Vi närmar oss fronten och slutet på kedjan.

Efter samverkan börjar personalen på plats sitt arbete. Allt överlämnas smidigt och lastbilarna ger sig av. Över radion hörs kommunikation som vittnar om behov av ytterligare granater till pjäserna. Endast en överlämning kvarstår.

SISTA ANHALT

Trossplutonens lastbilar möter upp med pjäsplutonen och dess ammunitionshanteringssystem. Med denna uppfyllnad är vi snart vid slutet på granatens resa på marken. En kortare resa för oss ut i terrängen för att slutföra kedjan. De höga smällarna från pjäserna i närheten avlöser varandra. Snart skymtas en mäktig syn. En archerpjäs bryter upp över det snötäckta krönet och ställer sig tätt intill lastbilen. Granaterna laddas i pjäsen och den ger sig snabbt av i samma riktning som från den kom.

På andra sidan en dunge står archerpjäserna eldberedda. Pansarbataljonen ett par kilometer längre norrut har snart tagit sitt anfallsmål, men stött på hårt motstånd. Eldrören på pjäserna riktas, ett antal sekunder av tystnad bryts när samtliga pjäser öppnar eld. Luften fylls av rök och en välbekant doft av krut. Över radion hörs pansarbataljonens korta men koncisa sändning: ”Elden ligger rätt, skjut mer!”

LÅNG VÄG STÄLLER STORA KRAV PÅ SAMTLIGA

Vägen från förråd till anfallsmål är lång och ställer stora krav på alla nivåer. Fänrik Tom Gibson, plutonchef på en av pjäsplutonerna beskriver det stora ansvaret som ställs på alla delar som tillsammans bildar försörjningskedjan. 
— Nyckeln till framgång ligger till stor del i initiativtagandet på låg nivå, till exempel enskilda pjäser och grupper. För att det ska fungera krävs bra utbildning och en tydlig målbild för samtliga innan kedjan drar igång. Genom god ledning och förtänksamet skapar högre chefer målbilden och när den är presenterad vilar tungt ansvar på enskilda soldater, grupp- och plutonchefer som genomför och leder arbetet. För att bli duktiga måste vi öva hela kedjan och Vintersol ger oss den möjligheten.

Vintersol 2018

Under perioden 1-28 mars genomförs övning Vintersol i Kirunafjällen samt i Boden med omnejd.

Framförallt ökar den militära verksamheten 13-22 mars då de omkring 1 200 deltagarna kommer att öva på civil mark mellan Boden, Harads och Vidsel samt på Hedenbasen, Degerberget, Kusträsk skjutfält och Bodens södra skjutfält. Under Vintersol kommer soldater och fordon att trafikera vägar samt röra sig i terrängen.

Under Vintersol genomförs krigsförbandsövning vid 91:a artilleribataljonen samt grundläggande krigsförbandsövningar vid 193:e jägarbataljonen och 192:a mekaniserade bataljonen.

I det avslutande förbandsskedet för Vintersol 2018 deltar cirka 1 200 personer från sex svenska förband; Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Trängregementet, Markstridsskolan, Helikopterflottiljen och Försvarsmaktens logistik. Utöver dessa gästas övningen av en mindre enhet ur den amerikanska marinkåren.