"Gas – gas – gas!"

Övning för 33:e flygbaskompaniet

Samtidigt som Flottiljövning 2018 gick i mål startade en ny övning för 33:e flygbaskompaniet. Under helgen övade de förmågan att verka under de värsta tänkbara förhållandena - i ett område kontaminerat av kemiska stridsmedel.

Mellan träden ser soldaten två fientliga stridsflygplan komma över horisonten. Inom några sekunder ser han hur de släpper bomberna. ”Skydd!”, skanderar han. Foto: Joakim Vidgren/Försvarsmakten
Foto: Joakim Vidgren/Försvarsmakten
Foto: Joakim Vidgren/Försvarsmakten
Foto: Joakim Vidgren/Försvarsmakten

Mellan träden ser soldaten två fientliga stridsflygplan komma över horisonten. Inom några sekunder ser han hur de släpper bomberna. ”Skydd!”, skanderar han.
Nu går det fort. Informationen om vad han sett ska snabbt gå upp i kedjan. Han springer till sin plutonchef, som vidareförmedlar till sin chef. Allt går fort. Inom några minuter kommer orienteringen, de har fått utslag på sina indikatorer. Området är kontaminerat. Skyddsmask på.

Några som kommer ha en viktig, kanske direkt avgörande roll, är sjukvårdstroppen.

– Under tuffast tänkbara förhållanden prövades vår förmåga att säkerställa god vård. Vi måste försöka ta oss bort från det kontaminerade området eller sanera om området med hjälp av R 3. Allt blir svårare när vi är i kontaminerat område, säger Amanda Arvidsson, chef 334:e sjukvårdstroppen.

Som en viktig del av övningen deltog deltidsanställda, så kallade tidvis anställda, soldater. Det innebär att man har ett jobb, eller studier, vid sidan om sin tjänstgöring i Försvarsmakten. Vid ett eller flera tillfällen per år kallas man in för att tjänstgöra. På sjukvårdstroppen var nästa hälften inkallade, något som troppchefen Amanda Arvidsson ser som något positivt.

– De som är tidvis anställda hos oss inne väldigt ofta. Vi vill ha dem inne minst en månad om året. De börjar således vara vana med gröntjänst och att vårda i våra specifika ambulanser, vilket är lite annorlunda i jämförelse med de civila ambulanser som de vanligtvis arbetar i. Kort och gott, de gör ett kanonjobb, avslutar hon.