Truppföring i fokus för kadetter

Luftvärnsförband från Litauen i LvSS övning – hyllade samverkan

Svenska och litauiska luftvärnsförband samövade under ”C LvSS övning” med uppgift att skydda flygplats. Ambitiösa kadetter fick chansen att öva truppföring med sina tidigare kolleger men även med nya soldater.

Kadetterna Christian Plass och Philip Gunnérus har en bakgrund som soldater vid luftvärnsbataljonen men valde att läsa vidare till officer. Nu har de deltagit i C LvSS övning och till sommaren blir det examen på Karlberg. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
Kapten Laurynas Ivanauskas från Litauen var tacksam att få komma tillbaka till Sverige, där han gått officersutbildning, och nu få öva med sitt luftvärnsförband samt ta del av Sveriges kompetenser. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
Den litauiska luftvärnsradarn är en motsvarighet till vår ”PS 90” men kan endast hissas 6 meter upp. I stället för lastbilsmontage är den placerad på en bandvagn från Hägglunds. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
Inne i den litauiska bandvagnens bakre hytt sitter radaroperatörerna vid sina skärmar för att övervaka luftrummet. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
Ordergivning. Kompanichefen (till vänster) ger uppgifter till de två plutoncheferna, med hjälp av tecken på en karta. Sedan ska plutoncheferna återvända till sin trupp och omvandla ordern till truppföring. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten

Kapten Laurynas Ivanauskas från Litauen svarar mig på klingande svenska. Han har gått hela sin officersutbildning i Sverige. Det var på 90-talet när Sverige hjälpte till att få igång de baltiska staternas försvarsmakter.

— Jag är tacksam att få komma tillbaka hit och öva, säger Laurynas med ett stort leende.

Han sitter i övningsledningen och följer hur den litauiska plutonen agerar. Laurynas förklarar att det svenska målflyget har förmågor som man saknar i Litauen. Det ger dem helt andra övningsförutsättningar.

— Kompetensen att nyttja radar är generellt högre i Sverige än hos oss. Därför utvecklar vi oss och lär nytt genom att samverka med er, förklarar han.

Laurynas Ivanauskas har med sig en radarpluton från sitt luftvärnsförband i Litauen. De litauiska förbanden är uppbyggda på liknande sätt som i Sverige. Drygt hälften av soldaterna har fast anställning och resten är värnpliktiga. Även utrustningen är liknande eftersom den till stor del är köpt från de nordiska länderna.

Kadetter övar som plutonchefer

Krig har just brutit ut, enligt scenariot i övningen, när jag kommer på besök ute på Ringenäs skjutfält. Luftvärnsbataljonen har fått uppgiften att skydda Halmstads flygplats. Jag får tillfälle att träffa två övade plutonchefer ”i en stridspaus”. De berättar om utbildningen till officer:

— Det har varit intensivt men nu, när vi snart är klara, känns det som utbildningen gått snabbt, säger Christian Plass.

"Att träna våra elever i truppföring är ett viktigt syfte med C LvSS övning", förklarar major Johan Kämpe som är ansvarig för planering och genomförande av C LvSS övning. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten

Hans kollega Philip Gunnérus fyller i att detta är den sista övningen i utbildningen där de får öva truppföring, något som de har fått göra mycket, vilket han tycker är bra.

— Under året har man fått prova på att gå som chef i många olika roller, berättar Philip.

— Det kan kännas lite tufft när man nu kommer från skolan och får hoppa in i en övning med okänd trupp. Sedan känns det bättre när man fått ordning och fått ge sin första order.

De är båda ganska mätta på skolmiljön och ser fram emot sin examen, som kommer till sommaren.

— Ja, målet är ju att få arbeta som officer så det ska bli roligt att få komma tillbaka till Halmstad och börja jobba på riktigt, säger Philip som tidigare var soldat vid Luftvärnsbataljonen.

— Det var ju en bra sak nu, med denna övning, att få lära känna förbandet strax före hemkomst, menar Christian, som har samma bakgrund som Philip.

— Det är ju en fördel att vi på denna övning blivit bekanta ansikten för soldaterna.

Att förstå system av system

Under nästan tre år har de nu gått på officersprogrammet och då hinner en del personal bytas ut på bataljonen. De har också kommit en bit ifrån sin grundtjänst som de hade i soldatrollen, medan de nu studerat ett antal mer generella militära ämnen.

— Tanken är ju att man som officer ska ha en mer övergripande bild av verksamheten. Man ska ju förstå system av system. Därför har det mindre betydelse om man hamnar på ett robot 97- eller ett robot 70-kompani, förklarar Philip.

När detta publiceras, veckan efter övningen, är våra två kadetter på väg tillbaka till skolbänken på Karlberg för att genomföra sin sista termin på vägen mot fänriksstjärnan.