Nu är utbildningen av FS 35 i full gång

Redan förra året startade arbetet med att rekrytera soldater, civila, specialistofficerare, officerare och reservofficerare för att bygga det lag som i maj kommer att avlösa FS 34:s insatsarbete i Afghanistan.

Natos multinationella träning syftade huvudsakligen till att utbilda stabspersonal och rådgivare inför det kommande uppdraget. Foto: Dan Bexar/Försvarsmakten
Delar av den svenska styrkan FS 35 vid Joint Force Training Center i Polen. Foto: Dan Bexar/Försvarsmakten
Förstesergeant Marcus Brunström efter väl genomförd utbildning i Polen. Foto: Dan Bexar/Försvarsmakten

Artilleriregementet ansvarar för bemanningen och stommen har rekryterats internt från regementet. För att få den kompetensbredd som behövs har även personal från flera andra förband rekryterats.

Multinationell kurs i Polen

I slutet av januari har huvuddelen av FS 35 deltagit i en av Natos multinationella kurser vid Joint Forces Training Center i den polska staden Bydgoszcz. Träningen syftade huvudsakligen till att utbilda stabspersonal och rådgivare inför det kommande uppdraget.

Utbildningen inleddes med många innehållsrika föreläsningar som täckte allt från ren fakta om Afghanistan till de långsiktiga målsättningarna för det fortsatta arbetet i landet. Efter föreläsningsdagarna övergick kursen i ett mer praktiskt skede där deltagarna övade i incidenthantering, samtalsteknik, rapportskrivning och mycket mer. Tempot har varit högt under utbildningen och även en del teambuilding har funnits på agendan.

Internationellt samarbete

En stor fördel med utbildningen är möjligheten att utveckla det svenska styrkebidraget samt att få möta de andra deltagande nationerna. Det skapar trygghet att veta vilka man skall jobba tillsammans med.

— Tiden i Polen var nyttig då vi fick chansen att träffa och knyta band med de andra nationerna som vi kommer att arbeta med nere i insatsområdet, säger förstesergeant Marcus Brunström.

Fortsatt intensiv utbildning

Just nu fortsätter utbildningen av FS 35 i Boden med närkamp, vapenutbildning, praktiska förberedelser och mycket mer. Tempot kommer att vara högt under det närmsta året, men stämningen är trots hårt arbete mycket god i FS 35-gänget och alla ser fram emot både fortsatt utbildning och det kommande uppdraget.

— Ska bli skönt att äntligen få övergå från det teoretiska till mer praktisk träning och att få göra någoting annorlunda från vardagen på pjäskompaniet, säger sergeant Mauricio Romera.

Fakta FS 35

FS 35 är det svenska bidraget till Resolute Support Mission (RS), en Natoledd insats i Afghanistan som från 1 januari 2015 ersätter den tidigare styrkan, International Security Assistance Force (Isaf). Den svenska styrkans uppdrag är att träna, rådge och assistera både afghanska säkerhetstyrkor och myndigheter så att landet självständigt och effektivt kan sköta sin nationella säkerhet och andra samhällsviktiga processer.