Klassrum på köl

I hamnen Muelle Deportivo i Las Palmas på Gran Canaria vajar flaggor av många olika nationaliteter. Mitt i gyttret av flaggor och master, dras blicken genast till en svensk örlogsflagga.

Klassrum på köl! HMS Gladan bedriver sedan en tid utbildning i och kring Kanarieöarna för att få optimal utbildningstid till havs. Vid elev-och besättningsbyte låg de förtöjda i Las Palmas på Gran Canaria. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Efter att kadetterna hade mönstrat av, var kocken Karl Norberg och sekonden Carl-Johan Ekholm var kvar ombord. De förberedde för nästa omgång elever som skulle flygas ner till Gran Canaria. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Samtliga elever får skeppsnummer, knivar, visselpipa och en del annat som de alltid bär med sig. Kniv och visselpipa behövs både för att jobba men de utgör också en del av säkerhetsutrustningen. Foto: kristina Swaan/Försvarsmakten
Skonertfartygen är klassrum som går på köl. Praktiska övningar och utbildning varvas med teoripass ombord. Foto: HMS Gladan/Försvarsmakten
Att kunna navigera på klassisk vis utan tekniska hjälpmedel är en stor del av utbildningen. Farvattnet kring Kanarieöarna skiljer sig dessutom en del på den kring Sveriges kust. Foto: HMS Gladan/Försvarsmakten
Samarbete på sjön är en självklarhet, även när man ligger förtöjd. Sekonden Ekholm hjälper en segelbåt med att lossa tampar. I bakgrunden kan man skönja fören på en större segelbåt "Volvo Ocean race", hon kommer att göra en längre seglats för att ta sig till Volvo Ocean Race som bland annat går i Göteborg. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Livet ombord är både fysiskt såväl som psykiskt utmanande. Alla har en given plats och en given uppgift vilket medför att gänget svetsas samman relativt fort. Foto: HMS Gladan/Försvarsmakten
Befälen genomfrö genomgångar med eleverna på däck. Foto: HMS Gladan/Försvarsmakten
Att kunna hantera både höjdrädsla såväl som sjösjuka är något som de flesta eleverna lär sig att hantera. Foto: HMS Gladan/Försvarsmakten

Örlogsflaggan tillhör HMS Gladan som tillfälligt ligger förtöjd i hamnen. Sedan år 2006 har skonerterna HMS Gladan och Falken i olika omgångar seglat ner till Gran Canaria och närliggande Canarie öar för att bedriva utbildning. Besättningen har nyligen avslutat en utbildningsomgång med 18 kadetter och inväntar nya elever. Eleverna har redan mönstrat av och kvar ombord finns sekonden Carl-Johan Ekholm och kocken Karl Norberg.

Varför bedriver ni utbildning på Gran Canaria och närliggande öar?

Vi bedriver utbildning året om och för att säkerställa att vi kan genomföra kvalitativ utbildning ombord behöver vi isfria vatten. Utöver det får eleverna utbildning, träning och erfarenheter inom flera viktiga områden. Såsom till exempel navigering där de bland annat måste ta hänsyn till tidvatten, dyning, språk och trafiksituationer som är annorlunda gentemot svenska farvatten. De får dessutom viktiga internationella erfarenheter då de måste samverka med landets olika myndigheter och en del andra.

Hur blir ni mottagna när ni kommer till internationella hamnar?

Det är enbart positivt, här i Las Palmas har vi har våra fasta förtöjningsplatser. Vi har ett nära och bra samarbete med de spanska myndigheterna, inte minst med hamnpersonalen. Svenska konsulatet utgör också ett bra stöd och många svenskar kommer spontant fram till oss. När vi får möjlighet genomför vi visning ombord, det är viktigt för oss att berätta vad vi gör och varför vi gör det.

Vad får eleverna för utbildning ombord?

Fartygen är klassrum på köl med både teoretiska såväl som praktiska inslag. De stora utbildningsblocken är sjömanskap, maskintjänst, navigation och ledarskap. All utbildning och träning bidrar till en bättre grund för att tjänstgöring ombord på marinens samtliga fartyg vid insatsförbanden. Men det kanske allra viktigaste blir det praktiska ledarskapet samt individ- och grupputvecklingen.

Är det enbart blivande sjöofficerare som är elever ombord?

Absolut inte, Sjövärnskåren och Bernadottegymnasielever är exempel på andra elevgrupper. Variationen av elever är oerhört spännande för oss som utgör den fasta besättningen. Det kräver olika typer av ledarskap för att driva ett gäng kadetter eller ett gäng helt civila ungdomar. Både kategorien är lika roliga att utbilda men det ställer olika krav på oss vilket är berikande.

Hur fungerar mathållningen ombord under en så lång seglats?

Kocken Karl Norberg har under hela resan serverat färska grönsaker och frukt. Det märks tydligt att Norberg har byggt upp en gedigen erfarenhet under sina 3,5 år som kock ombord på systerfartyget HMS Falken. Han vet hur han ska planera och förbereda mathållningen ombord som fungerar under en längre tid. Att ha den variation på menyn och dessutom med färska grönsaker är en bedrift.

Slutligen, vilka utmaningar finns ombord?

Vi ser snarare att vi har möjligheter. Alla ombord har en given plats och en given uppgift. Vi utgör ett lag som utvecklas stillsammans i med och i motgångar.

I skrivande stund har nya elever anlänt till HMS Gladan som i hårda vindar och regn utvecklar sina förmågor. Besättningen har också bytts ut och utgörs nu av HMS Gladans ordinarie besättning.