Black Hawk på skidor

Mångsidighet är en av helikopterns styrkor, men ibland kan vädret skapa begränsningar. Det är inte alltid det finns en plan yta utan hinder att landa på,
ibland yr snön och sikten blir lika med noll. Likväl måste besättningen göra sitt
jobb, det kan handla om evakuering av skadade eller trupptransport. Just nu
påbörjas tester av de skidor som ingår i helikopter 16-systemet, skidor som
innebär ökad förmåga att landa där bärigheten är dålig.

Hjulen sticker ner under skidorna så att det går att rulla på marken. Foto: Christian Graversen/Försvarsmakten
Med några meter kvar till marken börjar besättningen få svårt att se för all snö som virvlar upp. Foto: Christian Graversen/Försvarsmakten

I januari 2015 gjordes en studieresa till Alaska med bland annat personal från Helikopterflottiljen. Syftet med resan var att få känna, klämma och lära sig mer om de skidor som ingick vid köpet av helikopter 16-systemet. Resan gick till Anchorage där det förband som flyger mest med skidor är stationerade. Det amerikanska förbandet berättar att man i stort sätt aldrig tar av skidorna på deras Black Hawk, systemet fungerar bra i såväl djupsnö som på myrmark. Med skidorna på har man en större valfrihet vad gäller landning i terräng, samtidigt går det bra att rulla på asfalt precis som vanligt.

Tillbaka i Sverige våren 2018. På Helikopterflottiljen har man nu monterat skidorna på en egen helikopter 16 Black Hawk för första gången. Jörgen Hjort som var med under Alaskabesöket berättar.

— I Sverige har vi använt liknande system på andra helikoptrar. Både helikopter 9 och 10 har haft framgångar med liknande lösningar. Nu ska vi pröva systemet på ett mindre antal av våra helikopter 16.

Systemet med skidor är av uppenbara skäl huvudsakligen användbart norrut i landet där snötäcket kan bli rejält djupt och områden utan infrastruktur är större, initialt kommer dock tester att göras runt Linköping då alla helikopter 16 är baserade på Malmen. I mars är det dags att prova skidorna i riktiga vinterförhållanden då skvadronen deltar i övningen Vintersol under vecka 11 och 12. Helikoptrarna kommer att utgå från Luleå och självklart är det vinterförmåga som står i fokus.

Skidorna i sig kräver ingen speciell utbildning eller träning för helikopterns besättning. Under studiebesöket i Alaska berättades att skillnaderna i hur helikoptern beter sig i luften är marginella, piloterna får helt enkelt börja flyga och lära sig med erfarenhet. De flesta piloterna har tidigare flugit med skidor på bland annat helikopter 15, så helt gröna är de inte. Däremot måste landning i snö övas då sikten blir kraftigt begränsad. Besättningens kommande erfarenheter kommer också spela en stor roll vad gäller den fortsatta etableringen av systemet. Då syftet med skidorna är att skapa ett tryggare arbetssätt och samtidigt stärka helikopterns förmåga så väger besättningens åsikt tungt.

— Vad gäller framtiden kommer mycket att få visa sig i test och erfarenheter, är det bök och besvär eller är det bra. Vi måste även bestämma hur många helikoptrar som ska utrustas.