Självhushåll i arktisk miljö

Att Försvarsmakten övar för att vara beredd om normalläge inte längre råder, är ju en självklarhet. I första hand tänker många då på soldater och sjömän i fält, i luften och till havs. Men skulle ett tillstånd av kris eller krig uppstå är det långt fler än soldater och sjömän i strid som blir påverkade. Att försörja kompanier och plutoner med mat måste kunna säkerställas i alla lägen. Vad händer exempelvis om den ordinarie leveransen av kött inte längre fungerar?

Under utbildningen får eleverna bland annat stycka och filea en hel ren. Foto: Andreas Forsman/Försvarsmakten
Styckningsdetaljer från bog. Foto: Johan Schönberg/Försvarsmakten
Kursdeltagarna i färd med att sätta upp kokcontainern på Norrbottens regementes plats för fältkok. Foto: Johan Schönberg/Försvarsmakten
Matlagning i containern som normalt tillagar cirka 250 portioner men kan klara upp till 500 enstaka portioner. Foto: Johan Schönberg/Försvarsmakten

Oftast förknippas Sjöstridsskolan med navigationsutbildning, marintaktik, dykning och skonerterna Gladan och Falken, men just nu genomför instruktörerna Jörgen Nilsson och Johan Schönberg, från Intendentursektinonen en utbildning i slakt, styckning och fältkoktjänst. Personal från Norrbottens regemente, Ledningsregementet och Försvarsmedicincentrum deltar i den två veckor långa utbildningen i Harads utanför Boden.

Uthållighet i det långa loppet

Utbildningen har genomförts i januari varje år sedan 2006. 

– Att hålla till i kylan i norra Sverige är ett medvetet val. Det ställer extra krav både på både oss och kursdeltagarna. Det är en verklighetstrogen miljö som inte är tillrättalagd på något vis, säger Jörgen Nilsson, en av instruktörerna från Sjöstridsskolan.

Utbildningen är mycket eftertraktad av eleverna och viktig i en vidare kontext då förmågan att kunna genomföra allt från slakt och styckning till tillagning är ett sätt att minska sårbarheten och skapa uthållighet för Försvarsmaktens olika förband.

’Sverige har levt i fred sedan 1814. Vi har vant oss vid att så ska det alltid vara. Men i en allt oroligare omvärld börjar Sverige nu rusta upp det militära försvaret. Försvarsberedningen säger att varje familj eller enskild individ måste kunna klara sig helt på egen hand i en vecka. Vad få tänker på är att även enstaka störningar kan påverka matproduktion och distribution. Det kan handla om långvariga elavbrott, snöoväder med transportkaos eller att dator-, mobiltelefontrafik och IT-system slås ut. Plötsligt gapar butikshyllorna nästan tomma. ’ [1]

Utöver att minska sårbarheten och öka uthålligheten vid förbanden ska man inte heller bortse från den rent psykologiskt stridsvärdeshöjande aspekten av att få äta färsk tillagad mat, instället för konserver eller rations, vilket också är väl känt inte minst för de sjögående förbanden i marinen.[1] https://www.expressen.se/debatt/sverige-har-glomt-hur-snabbt-hungern-slar-till/ publicerad 2018-01-08.