Nu trimmas hemvärnets ledningar

45:e hemvärnsbataljonen från Halland övades i Geltic Bear 2018

Ett nytt ledningssystem för Hemvärnet och en ny befattning för att bataljonerna lättare ska kunna kommunicera med medborgare, massmedier och andra aktörer – det var de viktigaste nyheterna under årets stora stabsövning för Hemvärnet, Geltic Bear 2018.

Stabschefen i 45:e hemvärnsbataljonen, kapten Mattias Lyckekil, förklarar bataljonens stridsplan vid bataljonsstabens ordergivning, med hjälp av det nya presentationsstödet. Till vänster står ställföreträdande bataljonchefen Torbjörn Petersson och därunder syns en av de kompanichefer som här tar emot order. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
– Detta borde vara en lämplig framryckningsväg, resonerar kompanistabschefen Patrik Lindén med kollegan, kompanichefen Stefan Petersson, i ”Spelgruppen”. Nu övar Hallands hemvärn som om de vore i Göteborg, för att öka svårighetsgraden något. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
Ställföreträdande kompanichef Renathe Johansson sitter i ”Spelgruppen” och spelar in fiktiva händelser från kompaninivå, upp till bataljonsstaben som är den övade nivån i Geltic Bear 2018. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
Tystnaden är andäktig, när kompanicheferna får läsa igenom den skriftliga ordern och göra anteckningar före frågestunden, vid bataljonsstabens ordergivning. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten

– Geltic Bear är en övning som är mycket bra upplagd för att öva hemvärnsbataljonernas staber. Här finns även civila roller med i övningsspelet, sådana man möter i vårt verkliga arbete, som polis, räddningstjänst samt kommun- och länsstyrelsepersonal. Alla våra normala kontaktytor finns med och det är ”riktiga kompetenser”, berättar stabschefen vid 45:e hemvärnsbataljonen, ”Hallandsbataljonen”, Mattias Lyckekil.

Några av 45:s kompanichefer finns även med i övningen. De kan göra inspel mot bataljonsstaben, så att man till exempel får in rapporter om att kompanierna förflyttar sig – eller får någon form av problem. Kompanicheferna kommer också fysiskt till bataljonsstaben när det spelas en ordergivning, så att bataljonsstaben får en realistisk bild att jobba emot.

Just i år står stabens tekniska stöd i fokus. Under Geltic Bear 18 tränas staberna för första gången i det nya datasystemet IS HV. Det är ett stabsstöd som kommer att minska pappersarbetet, berättar stabschefen.

– Den stora fördelen är den grafiska presentationen som gör ordergivningen tydligare. I utrustningen ingår nu en videoprojektor och duk till varje bataljons stabstält. Då kan man snabbt visa upp valfri kartbild från datorn och även zooma in när det behövs. Det blir tydligare än gamla papperskartor.

Informationsbefäl

En helt ny befattning är också på väg in i staben – informationsbefäl. Peter Eriksson är med under övningen men egentligen mest som ”praktikant”. Han får nämligen inte kalla sig informationsbefäl förrän han har genomfört en utbildning, som Försvarsutbildarna genom Criscom genomför i sommar.

Den tidigare skyttesoldaten vid en av kompanierna, Peter Eriksson, träder nu in i en helt ny roll som Informationsbefäl vid 45:e hemvärnsbataljonen. Hemvärnet drar nytta av civil kompetens – Peter har 20 års erfarenhet av att arbeta med information och marknadsföring. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten

– Jag är ny i stabsmiljö men har redan varit aktiv i Hemvärnet under fem år, berättar Peter som har varit skyttesoldat i ett av kompanierna vid 45:e hemvärnsbataljon.

Peter har en lämplig civil bakgrund; han har arbetat som informatör och marknadsförare sedan drygt 20 år. När han såg att befattningen som informationsbefäl skulle införas i Hemvärnet så anmälde han direkt sitt intresse till bataljonchefen.

– Det är ju många intryck. Det gäller att lära sig hur man arbetar i en stab, det är mycket samarbete och samverkan. Man snappar upp ett och annat och försöker följa utvecklingen i spelet.

Peter tror inte att det enbart handlar om att ha presskontakter utan även att exempelvis samverka med kommunerna.

– Där kan man säkert göra en del redan i fredstid, genom att bygga upp kontakter. Till exempel kan man kanske förbereda information till allmänheten, om hur man rör sig inom ett visst område, genom att kontakta föreningar i området och nå ut via dem, funderar Peter.

Stort engagemang

En sak som är värd att notera i övningen, som i alla aktiviteter med Hemvärnet, är frivilligheten. Alla som deltar i övningen Geltic Bear tar ledigt från sina jobb för att öva i sin roll som hemvärnsbefäl eller stabsofficer. Det är tydligt att engagemanget är stort bland de övade!

Många sitter också på chefspositioner civilt, exempelvis underrättelsechefen Anders Björk som är IT-chef i Båstads kommun:

– Jag upplever att man får en bra personlig utveckling i Hemvärnet. Samtidigt känner jag att jag gör nytta för samhället – det är en bra combo!

Hallands hemvärn har ett bra år bakom sig. Förutom att man deltog i Aurora-övningen, vilket bataljonen fick beröm av Rikshemvärnschefen för, växte bataljonen under 2017 med närmare 100 personer. Fortfarande finns dock några platser att fylla.

– Hemvärnet har något att erbjuda för alla! Just nu behöver vi kockar, lastbilsförare och signalister, avslutar stabschefen i 45:e hemvärnsbataljonen, Mattias Lyckekil.