Flera steg före

För en tid sedan roterade EOD-gruppen från Totalförsvarets skyddscentrum till Mali för att tjänstgöra till stöd för missionen där. Det börjar bli många gånger som denna erfarna och räviga grupp har varit utomlands. Men så heter den också "Fox".

Robert Eriksson diskuterade utrustningsfrågor med en av sina kollegor. Allt måste vara perfekt.
Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

– Även om det har blivit många gånger så är det lätt att motivera sig, berättade Robert Eriksson vid besöket hos gruppen. Vi jobbar ju för säkerheten hos våra egna soldater och då är det inte svårt att hålla skärpan.

Gruppens valspråk: ”Vart än äran och ödet må leda oss.”
Gruppens valspråk: ”Vart än äran och ödet må leda oss.” Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Det rådde ett upphöjt lugn i lokalen där gruppen packade sin utrustning. Chef för patrullen denna gång är Robert Eriksson. Han är en mycket erfaren ledare som närmar sig sin tionde mission. Ändå kontrollerar han sin utrustning minutiöst. Utrustningen är iordningställd, ”kittad”, intill perfektion och lätt är det att förstå det. När man väl är i missionsområdet kan det både vara svårt och tidsödande att ersätta det som är glömt eller är trasigt. Även om utrustningen kan vara extremt viktig så är det ändå den personliga förmågan som fäller avgörandet vid svåra uppdrag.

Att vara före

– Att röja hemmagjorda bomber kräver mycket kunskap och att man ständigt följer utvecklingen på området, sade Andreas Eriksson. Jobbet är dynamiskt så tillvida att hotbilden lätt kan flytta sig från ett annat konfliktområde till vårt. Det enda som krävs är att ett par bombmakare bestämmer sig för att flytta så har vi andra utmaningar. Därför håller vi oss flera steg före de som hotar oss i vårt insatsområde.

EOD jobbar med andra tider under sina insatser än de flesta andra soldater. Gruppen roterar till insatsområdet för att stanna där under tre månader vartefter den blir avlöst av ett nytt gäng, och vem är inte intresserad av att dessa soldater förmår att vara superskäpta under hela sin insats? Därefter gäller att vila och uppdatera sina förmågor. Allt för att alltid vara flera steg före.