Koll på signaturen

Med dagens avancerade sensorer blir det allt svårare för ett fartyg att förbli oupptäckt. Allt som strålar ut eller reflekteras kan upptäckas av en motståndares vapen eller spaningssensorer. För besättningen gäller det att veta hur man ska manövrera sitt fartyg för att dra maximal nytta av varje situation. Marinbasens signaturpluton hjälper stridsfartygen att vara uppdaterade om hur väl de syns, hörs eller reflekterar radarsignaler.

På olika avstånd mäter radarn hur signaturen på minröjningsfartyget ser ut. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Korvetterna av Visbyklass är det som människor oftast tänker på när det gäller att inte synas. De är mycket riktigt konstruerade redan från början för att vara svåra att upptäcka, vilket fungerar mycket bra. För samtliga fartygstyper är det dock avgörande att känna till hur väl man syns eller hörs i olika farter eller vinklar. Med den kunskapen kan fartygschefen välja att vända en fördelaktig sida mot motståndaren eller den fart som är svårast för en mina att kunna urskilja fartyget.

Regelbundna mätningar där det behövs

Marinens fartyg mäts regelbundet i olika avseenden av Marinbasens signaturpluton med stöd av Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). Under vattnet mäts akustik(fartygets buller) och magnetik (hur fartyget påverkar det jordmagnetiska fältet). Ovanför ytan mäts radarsignaturen och värmestrålningen (IR). Denna höstdag jobbar Örjan Ek tillsammans med personal från FOI med att mäta ett av minröjningsfartygen. En IR-kamera och en mätradar står uppställda, riktade mot minröjningsfartyget. Via radio dirigeras hur fartyget ska manövrera.

– Signaturplutonen är rörlig och kan mäta fartyg på olika ställen runt vår kust, både under och över ytan. Mätningarna tar åtskilliga timmar för varje fartyg och görs på olika avstånd och vinklar mot sensorerna, berättar Örjan Ek.

Just denna höstdag ligger fokus på radar- och IR-signaturen för att se om något förändrats sedan senaste mätningen. Det kan vara ny utrustning som installerats ombord eller hur befintlig utrustning lastats på däck, många detaljer kan påverka.

Örjan Ek tittar på hur IR-signaturen för fartyget förändrats sedan sist.
Örjan Ek tittar på hur IR-signaturen för fartyget förändrats sedan senaste mätningen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Ett stöd till chefen

Resultatet av mätningarna ska ge fartygschefen handfasta taktiska råd. I en stridssituation är det normalt önskvärt att visa så liten signatur som möjligt för att därigenom minska avståndet som en motståndare kan upptäcka en. I fredstid kan det dock tvärtom ibland vara lämpligast att visa en stor signatur för att synas bättre, man kanske vill visa marin närvaro i ett område. Genom denna kunskap utvecklas taktiken men gör också fartygens motmedel så effektiva som möjligt. Kunskap gör fartygen vassare och bidrar slutligen till att avskräcka en angripare.