Kadetter följer i Bosnienkrigets spår

Nya erfarenheter, en fördjupad förståelse för krigen på Balkan och en befäst duglighet i att åka buss – så kan de blivande specialistofficerarna vid MHS Halmstad fältövning i Bosnien sammanfattas.

Till fots i bergen ovanför Srebrenica. Foto: Försvarsmakten
Srebrenica–Potočari, minnesplatsen för folkmordets offer. Det är svårt att ta in att var och en av de tusentals stenarna var någons son eller dotter. Men det är viktigt. Foto: Försvarsmakten
På en vanlig kulle i närheten av Srebrenica, där allt ställdes på sin spets under kriget. Foto: Försvarsmakten
I många byar finns kulhålen kvar i bland annat grindstolpar. De dilemman FN- svenskarna ställdes inför i Dastansko är lika aktuella idag i många konfliktzoner. Foto: Försvarsmakten
Utanför skolan ”Norbat02” i Vares, en del av Bosnien där M90-uniformen alltjämt är en välkommen syn. Foto: Försvarsmakten
Stari Most, den berömda bron i Mostar är numera återuppbyggd. Foto: Försvarsmakten
Morgon i ett annat Europa. Sarajevo är en stad med rik historia. Foto: Försvarsmakten
Bron är döpt efter de kanske första offren i belägringen av Sarajevo, Suada och Olga, som sköts av krypskyttar. Foto: Försvarsmakten
En fältövning där ganska många mil tillryggaläggs i buss under varierande väg- och väderförhållanden för att nå alla lärorika platser. Foto: Försvarsmakten
Halmstad bjöd på lite morgonsol under lastning i C17 från Heavy Airlift Wing. Foto: Försvarsmakten

Tanken med resan som i år hölls för tolfte gången var att ge kadetterna en inblick i en av de mest skrämmande konflikterna i Europa i modern tid. Genom att bland annat följa i den mytomspunna insatsen BA01:s fotspår vävde deltagarna samman ämnen som taktik, pedagogik, folkrätt och ledarskap, ämnen kadetterna läst under hösten. Under resan som bland annat gick till Sarajevo, Vares, Mostar och Srebrenica var det kadetterna själva som stod för innehållet. De har själva fått läsa in sig på olika händelser och situationer för att slutligen presentera dessa för sina plutonskamrater på plats i Bosnien.

– Man blir lite stel i kroppen av allt bussande mellan platserna, men samtidigt är det spännande att se de faktiska platserna. Många fasader saknar fortfarande puts där kulorna träffat och det ger en helt annan sinnesstämning. Att befinna sig i Srebrenica och läsa namnen på de som mördades i folkmordet påverkar en definitivt. Samtidigt var det också en glädje att se reaktionerna på vår närvaro i Vares där invånarna fortfarande är tacksamma för den insats svenska soldater gjorde, säger kadett Arvid Brodrej.

Vädret pendlade mellan solsken och värme i Mostar till dimma och snö på Mont Igman där kadetterna tog sig till toppen för att titta på den stuga soldaterna i BA01 byggde för att sysselsätta sig. För många av kadetterna som själva gjort utlandstjänstgöring runt om i världen blev det också en påminnelse om egna insatser samtidigt som de som ännu inte hunnit ut fick en känsla av hur det kan vara att åka ut och vilka utmaningar det innebär. Varken magsjuka eller tidiga morgnar lade sordin på stämningen.

Ett av besöken gick bland annat till ett mentalsjukhus som två grupper svenska soldater fick i uppdrag att bevaka under sex veckor. Uppgiften svällde från ren bevakning till att inbegripa allt från vedhuggning till den hemska uppgiften att begrava patienter som dog, allt medan man befann sig mitt mellan kroater och bosniaker. Vissa av patienterna var fortfarande i livet och kom glada i hågen fram till kadetterna där språkförbistring tyvärr gjorde att konversationen inskränkte sig till leenden och gester. 

– Jag hade väl i ärlighetens namn inte särskilt stora förväntningar men både Bosnien som land och fältövningen som sådan blev ändå en lärorik upplevelse. Jag skulle lätt kunna tänka mig att åka tillbaka civilt till åtminstone Sarajevo, säger kadett Jens Näslund.