Från Den Helder till Nya Amsterdam

me 05 är äntligen hemma i Sverige

Den senaste veckan har varit medaljtung. Soldaterna och officerarna i förbandet ME 05 har tagit både europeisk, nederländsk och i dag slutligen en svensk medalj för sin insats i Operation Atalanta utanför Somalias kust. Strax innan lunch fick medlemmarna i förbandet äntligen återförenas med nära och kära.

Överbefälhavaren beslutade om utdelning av medaljen, marintaktisk chef, flottiljamiral Anders Olovsson var en av de som fick äran att dela ut den. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Amfibieregementet är representerat både i Stockholm, Göteborg och på Gotland. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Statssekreterare Jan Salestrand har också ett långt förflutet i Försvarsmakten. Under ceremonin representerade han Försvarsdepartemenetet. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Chefen för Amfibieregementet, överste Peder Ohlsson var också på plats för att gratulera sitt förband. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Insatschefen, viceamiral Jan Thörnqvist utbringade ett fyrfaldigt leve för soldaterna och officerarna. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Invidzonen är en frivilligorganisation som är till för de anhöriga till någon på insats. Efter genomförd insats ger de soldaterna och officerarna möjlighet att dela ut medaljen "Hemmahjälte" till sina anhöriga. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

En gång tiden kallades Göteborg för Nya Amsterdam av holländarna som bosatt sig i staden. Smeknamnet berodde främst på stadsarkitekturen. Staden har fått andra smeknamn som exempelvis "Lilla London". Oavsett vad staden kallas är den förmodligen den vackraste som 34 soldater och officerare från ME 05 har sett på flera månader.

Dörrarna öppnas gång på gång till idrottshallen på Göteborgs garnison. Det är anhöriga till soldaterna och officerarna i förbandet ME 05 som kommit för att se sin pojkvän, dotter eller bror få medalj för sin insats i Adenviken och Indiska oceanen. Efter några minuter börjar sittplatserna ta slut. En musikkår börjar spela och en efter en kommer alla ceremonideltagarna på plats. Sist kommer personalen i förbandet själva. Även om de har varit på sydligare breddgrader i några månader ser ingen solbränd ut. På flera soldater och officerare sprider sig däremot ett stort leende och en rodnad när de får ögonkontakt med sina anhöriga.

Plötsligt bryts sorlet. Ceremonimästaren berättar att det är dags att börja. Kort därefter marscherar Försvarsmaktens insatschef, viceamiral Jan Thörnqvist in i salen. Det är han som ska leda medaljceremonin. Med sig har han statssekreteraren Jan Salestrand från Försvarsdepartementet och marintaktisk chef, flottiljamiral Anders Olovsson. Strax därpå inleds ceremonin.

ME 05 blev inte särskilt lång - tre månader i insatsen. Men tänk dig tre månader utan att få komma hem och med begränsade möjligheter att kommunicera med de där hemma. Då är det en påfrestning oavsett - både för dem i förbandet och för dem där hemma.

Insatschefen, viceamiral Jan Thörnqvist har själv tjänstgjort i Operation Atalanta som styrkechef. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten


Under ME 05:s tid i insatsen skedde inga piratattacker. Men det betyder inte att insatsen inte behövs. Flera analytiker bedömer att piratnätverken fortfarande finns kvar och att de för närvarande livnär sig på annan verksamhet, som till exempel smuggling. Därför är också många analytiker överens om att Operation Atalanta fortfarande behövs. Dessutom ger den sjögående insatsen stöd till andra EU-ledda utbildnings- och kapacitetsbyggande insatser inne i Somalia. Målet är att de samlade ansträningarna ska förbättra situationen för nödställda och samtidigt ge landet verktyg för att bygga upp funtioner som försvars och kustbevakning för att landet till slut ska kunna stå på egna ben. Även soldaterna och officerarna i ME 05 har bidragit med att utbilda somalisk kustbevakning.

Ceremonin går snabbt - nästan 30 minuter snabbare än planerat. Ingen i ME 05 verkar ha något emot det. Marintaktisk chef, Anders Olovsson, ger förbandet en sista uppmaning innan de bryter upp.

– Gå nu hem och tänk inte på Försvarsmakten på en stund! Ni har förtjänat att vara lediga. Gå hem, vila upp er och ses vi igen nästa år. Då har vi nya uppgifter att ta itu med, säger Anders.

En efter en kastar sig soldaterna och officerarna i famnen på sina anhöriga som väntat otåligt. Nu är insatsen slut - på riktigt.