Uppdrag på största allvar

Det svenska transportflygförbandet i Minusma, FM 02, har i fredags genomfört sitt första Medevac-uppdrag, medicinsk evakuering. Fem svårt skadade FN-soldater flögs till kvalificerad sjukvård i Bamako.
– Vi har räddat människoliv. Det känns väldigt bra, säger FM 02:s sjuksköterska Krister Leoson som var med.

Samtidigt som ambulanser lämnade de svårt skadade FN-soldaterna, tankades och förbereddes flygplanet för resan tillbaka till Bamako. Foto: Arvid Olovsson/Försvarsmakten
Lastutrymmet förbereds för att ta emot svårt skadade patienter. Foto: Arvid Olovsson/Försvarsmakten

I fredags den 24 november inträffade två separata attacker på olika platser i Mali, där minst fyra FN-soldater från Niger och Burkina Faso och minst en malisk soldat stupade. Flera skadades svårt i de båda attackerna. Attackerna skedde inte i de områden där svenska förband verkar, och inga svenskar har varit inblandade.

FM 02 fick i uppgift att genomföra Medevac av fem svårt skadade som flögs från Gao i nordöstra Mali till kvalificerad vård i Bamako. Medevac är en av FM 02:s uppgifter, och i Herculesflygplanet finns möjlighet att vårda liggande patienter på bår. För det medicinska omhändertagandet ombord stod ett kvalificerat privat medicinskt team, specialiserade på krigstraumaskador, som FN anlitar. Med ombord var också FM 02:s sjuksköterska Krister Leoson som verkade som länk mellan det medicinska teamet och flygplanets besättning. Han hjälpte också till vid omhändertagandet av de skadade som hade skottskador, vissa livshotande.

Flygande intesivvårdsavdelning

Det första telefonsamtalet om ett möjligt Medevac-uppdrag kom på fredagsmorgonen. I förbandet påbörjades alla förberedelser. Det var då inte klart att det medicinska teamet skulle flyga med. I flygsäkringsstyrkan som medföljer alla flygningar finns jägarsjukvårdare, och tillsammans med förbandets läkare och sjuksköterska förberedde de sig på vad de skulle kunna komma att möta.

Traumateamet mötte upp på Bamakos flygplats och lastutrymmet i Herculesflygplanet förvandlades till en flygande intensivvårdsavdelning. När flygplanet landade i Gao var det tomt på flygplatsen. De fick veta att patienterna skulle komma med helikopter om en och en halv timma. Men efter ungefär 20 minuter kom istället den första ambulansen rullande.

De två svårast skadade anlände först, från det franska så kallade ”role 2”-sjukhuset i Gao (role 1 motsvarar ungefär en svensk vårdcentral och role 3 ett fullt utrustat sjukhus med kirurgi och intensivvård). Patienterna flyttades över till flygplanets bårar och kopplades upp mot övervakningsutrustning för att kunna se om de var stabila under transporten. Därefter kom ytterligare två ambulanser med övriga tre patienter. När allt var klart lyfte planet mot Bamako och under hela flygningen arbetade traumateamet med omhändertagandet av de skadade. Krister Leoson, som arbetar som ambulanssjuksköterska hemma i Sverige och har tidigare erfarenhet från både Bosnien och Afghanistan, berättar:

– Som yrkesman var det väldigt intressant att följa hur ett sådant professionellt och väl sammansvetsat traumateam arbetar. Det var också värdefullt för vår besättning att jag kunde vara en länk mellan dem och traumateamet. När vi landade i Bamako möttes vi av ambulanser som övertog patienterna och förde dem till sjukhus. För mig är det här den viktigaste uppgift vi har, att bidra till att rädda liv.

"Vi övar på rätt saker"

FM 02:s förbandschef överstelöjtnant Malin Persson säger:
– Det här uppdraget har påmint oss om varför vi är här och om allvaret i vår uppgift. En annan viktig erfarenhet blev att övning Aurora har bidragit till att vi är rätt tränade inför vårt uppdrag här nere. Vi övar på rätt saker!

Under Aurora 17 genomfördes ett sjukvårdsmoment inklusive medevac med Hercules, som visade sig vara nästan identiskt med hur det går till i verkligheten i ett insatsområde. En av lastmästarna som var med på både Aurora 17 och under fredagens uppdrag berättar att han fick en déja vu när ambulanserna kom på flygplatsen i Gao, då det påminde så mycket om hur det varit under Aurora 17.

Dagen därpå hade FM 02 ett nytt flyguppdrag, denna gång en vanlig transport av passagerare och last. Medevac är en beredduppgift som förbandet har över tiden.