Inspirationsföreläsning som breddar tankesätt

Sara Lund - från man till människa

Som en del i Artilleriregementets långsiktiga värdegrundsarbete genomförs cirka en gång per år en temadag där regementet lyfter dessa typer av frågor. I en blandning mellan humor och allvar föreläste Sara Lund i en interaktiv inspirationsföreläsning i syfte att uppdatera och bredda regementets sätt att tänka.

"Hur tycker ni jag klär mig? Klart jag har bra smak - jag har befunnit mig i garderoben i närmare femtio år." Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
I en blandning mellan humor och allvar föreläste Sara Lund i en interaktiv inspirationsföreläsning i syfte att uppdatera och bredda regementets sätt att tänka. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten

På scenen står en transexuell person i rutig kort kjol, höga stövlar och svart topp. När ställföreträdande chefen Anders Högrell ska presentera Sara Lund har han svårt att veta vilket begrepp han ska använda.

– Är det en han, en hon eller det nya moderna ordet hen? Säger han och välkomnar Sara.

Sara inleder sin föreläsning med att poängtera att det finns 7,3 miljarder människor på jorden och alla är olika. Varför blir vi då förvånade för att människor är olika? Under de nästan fyra timmarna som Sara föreläser, vrider och vänder hon på folks synsätt och hur människor idag matas med information.

– Det flesta vet att mångfald och oliktänkande är positivt, utvecklande och rent av livsnödvändigt för ett levande samhälle. Trots det låter vi rädsla, nedärvda normer och gamla tankesätt styra våra liv. Bara för att du inte stött på ett visst fenomen tidigare betyder det betyder det inte att detta är konstigt, onaturligt eller ens ovanligt – det betyder förmodligen bara att du är ovan vid just det fenomenet, berättar Sara.

På projektorduken bakom henne visas en bild på en handikappskylt. Åhörarna får fritt associera till bilden och förslagen ropas upp. Efter en stund, tonar Sara ned rullstolen i skylten och frågar om det inte är någon som ser en människa i bilden? Och istället för att använda det negativa ordet funktionsnedsättning, se det som en person med en särskild tillgång.

SIFFRORNA MED SIG

Sara går i spinn när hon talar om siffror och statistik. Efter att presenterat att fem procent av Sveriges befolkning är transexuella får åhörarna klassificera vad de själva värderar som svenskt och normalt. Det går snabbt att generalisera och majoriteten av åhörarna har samma bild. När det sedan visar sig att endast fyra procent av den svenska befolkningen uppfyller dessa krav får Sara fram sin poäng.

– Procentuellt sätt är det mer normalt att vara transexuell än normal.

I slutet av sin föreläsning återkopplar Sara till Anders inledning där hon hoppas att varje individ ska våga reflektera över sig själv och andra - utan att döma. Anders Högrell får sitt svar, Sara vill bli sedd som människa!