Högre soldatkunskaper för civil personal

Under två veckor har Artilleriregementet som värd tillsammans med Norrbottens regemente genomfört en grundläggande soldatutbildning för civil personal inom Garnison Nord. Utbildningen är utformad för civilanställda som ska krigsplaceras i en beväpnad befattning och detta var första gången kursen genomfördes med de givna direktiven och med stort fokus på vapentjänst.

Utbildningen hölls av instruktörer från Militärhögskolans officersprogram. Foto: Jari Mäkelä/Försvarsmakten
”Hör upp- och hör sen..” är ett grundläggande delmoment i buller samt hur hörselskydd ska användas och bäras för att undvika hörselskador i verksamheten. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Täthetsprovet på skyddsmasken kontrollerar att deltagaren har tagit på sig utrustningen korrekt och inte få tårgas i ansiktet. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Linnea Muskos målsättning med utbildningen var att få så pass mycket kunskaper i att kunna hantera vapnet säkert att hon sedan skulle klara provet. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Kursansvarig kapten Patrik Lassi hoppas på att denna omgång av utbildningen ska ge ringar på vattnet för övriga arrangörer och att man kan utveckla den mer. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
– Idag utbildar vi civila i vad symtomen och effekten av kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära vapen är samt vilken skyddsutrustning varje enskild person är utrustad med, säger officerskadetten Erik Persson som nu gör sin verksamhetsförlagda utbildning på Artilleriets stridsskola. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
I tårgaskammaren testades deltagarna med att göra kroppsliga rörelser utan att drabbas av panik eller vilja att ta av skyddsmasken. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
– Utbildningen kommer ge deltagaren en förståelse av helheten på sitt hemmahörande förband avseende verksamheten och vad huvudtjänsten innebär för dem som är anställda militärer. Även om man jobbar med något annat i sin vardag förstår man vad det är kopplat emot, förklarar kapten Anna Andersson, ställföreträdande kursledare. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Det var första gången som kursen genomfördes efter de givna direktiven med ett stort fokus på vapentjänst. Foto: Jari Mäkelä/Försvarsmakten

Målsättningen är att samtlig civil personal, innan år 2020, ska ha genomgått en grundläggande soldatutbilning som är den lägsta nivån för att tilldelas vapen vid övning, beredskap eller annan tjänstgörning. Teori blandat med praktiska moment inom bland annat sjukvård, förläggningstjänst och vapenhantering skapade rätt förutsättningar för deltagarna vars nya kunskaper sedan kunde värderas genom olika kompetensprov.

UNIFORMEN - HUR OCH VARFÖR

I lektionssalen hade de civila kläderna bytts ut mot den gröna uniformen och det fanns viss osäkerhet i rummet i hur den skulle bäras. Får jag ta av mig jackan? Har jag den rätt? Frågorna blev snabbt många och kursansvarig, kapten Patrik Lassi, förklarade och startade därigenom första passet av utbildningen.
– Vi är här för att skapa och bygga upp de rutiner som krävs för fältlivet och redan från början få in det i ryggraden. Deltagarna ska få en förståelse och kunskap i vikten varför uniformen ska bäras korrekt. En stängd ficka förhindrar att viktiga saker trillar ut samt stoppar oönskade föremål från att komma in medan mössan på huvudet håller soldatens stridsvärde uppe.

TÄTHETSPROV PÅ SKYDDSMASK

När utbildningen var inne på sin andra dag hade det infunnit sig ett lugn och nyfikenheten i att lära sig lyste igenom. Kanske var det på grund av allvaret under förmiddagens teoretiska del; att få en förståelse för vad de kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hoten innebär och vilka skyddsåtgärder man kan vidta.
– Hoppas jag överlever hela utbildningen, sa Linnea Muskos, administratör vid Artilleriregementet och skrattade.

Samtidigt lyfte hon upp den dryga 30 kilo tunga packningen på ryggen för att förflytta sig bort från tårgaskammaren. Tillsammans med sina övriga kurskamrater hade hon precis utfört täthetsprov på skyddsmasken och därmed blivit utsatt för en högkoncentrerad halt av tårgas. Trots att deltagarna gemensamt hjälptes åt att sanera varandra och borsta bort de kristaller som bildats i kläderna fanns en frän och stickande lukt i luften. Kläderna hängdes upp på vädring medan utbilningen fortsatte med hur vapnet ska hanteras säkert i olika ställningar och situationer.

Sedan följde två dagar med sjukvård på schemat. Hjärt- och lungräddning varvat med teori och många praktiska moment där deltagarna bland annat fick öva på att stoppa katastrofblödningar på såväl varandra som på sig själva. Kunskap som är viktig även utanför jobbets ramar, exempelvis i händelse av trafikolycka eller liknande.
– Vi har fått lära oss otroligt mycket under utbildningen, viktiga kunskaper inom bland annat sjukvård som alla borde ta del av, oavsett om man är krigsplacerad eller inte, berättar Linnea Muskos.

FÄLTDYGN OCH SKJUTPROV

Deltagarna fortsatte öva på skjutställningar och under den andra utbildningsveckan återfanns deltagarna ute på skjutbanan för att genomföra formella skjutningar. Lagom till kvällen hade temperaturen sjunkit under nollstrecket och ett tunt lager av is och snö täckte marken.

Under eftermiddagen övades deltagarna i att resa förläggning och fick kunskap i hur tjänst bedrivs under fältmässiga förhållanden. På kvällen kröp de ned i sina varma sovsäckar för att under natten avlösa varandra vid eldposten. Trots att det ibland har varit motigt och kämpigt har deltagarna endast visat glada miner genom vilja och engagemang, något som Patrik Lassi uppskattat mycket.
– Vi nådde de mål vi hade för utbildningsperioden där merparten av deltagarna blev godkända på kompetensproven och de har nu en bra grund att stå på inför kommande krigsplacering, summerade Patrik Lassi.