Flygvapnet har kommit till Mali

Ett Herculesplan och ett 60-tal personer. Det är det senaste tillskottet i Sveriges bidrag till Minusma, FN:s insats i Mali. Förbandet FM 02 ska under sex månader stödja Minusma och FN med flygtransporter.

Kontingentschefen Malin Persson med personal på väg till ett flygplan som just har landat. Foto: Jenny Kardell Sjöö/Försvarsmakten
Malin Persson, kontingentschef FM 02. Foto: John Lidman/Försvarsmakten

Transportflyg är ett viktigt verktyg för FN att uppfylla sitt mandat. Mali är ett stort land, cirka tre gånger så stort som Sverige, med bristfällig infrastruktur och ett mycket instabilt säkerhetsläge. De transporter som kan ta veckor att genomföra på land kan ett transportflygplan lösa på några timmar. Det kan handla om att flyga FN-personal mellan olika baser, eller att frakta förnödenheter till förband som verkar långt ute i öknen. I FM 02 finns nämligen också förmågan att genomföra fällning av materiel med fallskärm.

Sedan ett par dagar har förbandet börjat anlända till Camp Bifrost i Malis huvudstad Bamako. Denna vecka tar Swetad C-130, förbandets benämning inom FN, över uppgiften från Danmark. Sverige ingår i ett rotationskoncept tillsammans med fyra andra stater som delar på denna uppgift. Förutom Sverige ingår Norge, Portugal, Danmark och Belgien.

Börjar att verka inom några dagar

Camp Bifrost där förbandet är stationerat är uppbyggd och sköts av Norge. Den ingår i den större Camp Senou och ligger vid Bamakos flygplats söder om själva staden. Just nu pågår förberedelser inom förbandet för att kunna börja verka inom några dagar. Förutom att alla funktioner inom förbandet ska få sin materiel och sina rutiner på plats, så är det också många personliga förberedelser som varje förbandsmedlem måste göra. Att lära sig hitta på campen, vänja sig vid ett nytt sätt att bo, äta och duscha, och inte minst acklimatisera sig till det maliska klimatet.

FM 02 är ett eget förband som får sina uppgifter från FN. Förbandet är alltså inte en del av det svenska underrättelseförbandet som finns i Timbuktu.

Hjärtat i förbandet är flygplanet av typen C-130 Hercules (även kallat TP 84) med besättning och flygtekniker. På alla flygningar medföljer en flygsäkringsstyrka bestående av flygbasjägare från Blekinge flygflottilj som ska skydda besättningen, flygplanet och lasten. Vidare finns en vakt- och eskortstyrka med soldater från samtliga flygvapnets förband som står för skydd och bevakning av campen och personalen. Som stöd till detta finns en mindre stab som leder förbandet och stödjer med bland annat personal- och logistiktjänst.