Starkare tillsammans

Samarbetet med Finland är av särskild vikt. Det fördjupade samarbetet stärker nationell förmåga i respektive land och skapar ökad säkerhet i närområdet.
– I grunden har vi samma filosofi. Vi löser uppdragen på lite olika sätt, det är nyanser som skiljer oss åt, säger Anders Gustafsson, divisionschef för 212:e stridsflygdivisionen.

Tillsammans för att försvara Finland. Finska F-18 Hornet och svenska Jas 39 Gripen har genomfört gemensamma luftförsvarsoperationer i den finska nationella övningen Ruska 17. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Flygteknikern kontrollerar lufttrycket. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Flygtekniker laddar krypto. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Anders Gustafsson, divisionschef för 212:e stridsflygdivisionen, har precis fått order och skyndar snabbt ut till flygplanet för att invänta startorder. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Divisionschefen 212:a stridsflygdivisionen gör sig beredd att starta. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Jas 39 Gripen startar för uppdrag i det nationella försvaret av Finland. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Under övningen har svenska flygtekniker betjänat Gripenplan på vägbasen Vieremä. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Finsk F-18 på landsvägsbas Vieremä. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Jas 39 Gripen landat efter genomfört uppdrag i luftförsvarsrollen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Efter genomfört flygpass tankar flygteknikerna Gripenplanen så de snabbt kan användas för nästa uppdrag. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Ruska 17 är finska flygvapnets motsvarighet till den svenska flygvapenövningen. Bägge övningarna sätter fokus på det nationella försvaret mot en kvalificerad motståndare. Ruska 17 är den viktigaste övningen för finska flygvapnet att öva det nationella försvaret i ett realistiskt scenario i hög konfliktnivå. Den stora skillnaden mellan övningarna är att Ruska 17 även inkluderar den finska markpersonalen mer i övningscenariot.

Förra året togs det första steget i det fördjupade samarbetet då finska flygvapnet deltog i svenska flygvapenövningen som kvalificerat motstånd – och vice versa, vilket sker även detta år. I år tas steget vidare genom att för första gången, inom ramen för försvarssamarbetet och övningsverksamheten, delta i det nationella försvaret för respektive land.

Övningen Ruska 17 har precis visat att en stridsflygdivision från Sverige relativt enkelt och snabbt kan integreras i det finska luftförsvaret och därmed öka den totala operativa effekten. Det har visat sig under övningen att skillnaderna vad gäller taktik, stridsteknik och procedurer är betydligt mindre än likheterna. 

− Ett bevis för detta är hur friktionsfritt divisionen kunde gå från svenska försvarsmaktsövningen Aurora 17, som slutade för knappt två veckor sedan i södra Sverige − till Ruska i östra Finland utan någon egentlig återhämtning eller långa förberedelser, och direkt leverera operativ effekt åt det finska luftförsvaret, säger Anders Gustafsson.

Gemensamma luftförsvarsoperationer

Under övningen deltar den stridflygdivision som är i Finland i defensiva luftförsvarsoperationer.

− Vi är reaktiva och agerar tillsammans med finska enheter i luftförsvaret, inte mot mark- eller sjömål. Vår uppgift kan exempelvis vara att skydda finska attackuppgifter och etablera luftherravälde. 

I Finland har de kvar vägbaskoncept och använder vägar som tillfälliga start- och landningsbanor. Under Ruska 17 har vägbasen i Vieremä används för snabbtankning för att snabbt kunna starta och lösa nya uppgifter i luftförsvarsrollen.

− Vi som var med på den tiden vi använde oss av liknande i Sverige handlar det om att återta en förmåga, men många av piloterna på divisionen är yngre och har inte upplevt detta så för dem är det ny förmåga. 

I andra internationella flygövningar är upplägget annorlunda. Oftast ingår flera nationer i en stor koalition med överlägsen numerär. När det gäller nationellt försvar, både för Sverige och för Finland, är det tvärt om.

− Eftersom vi inte har en stor numerär gäller det att vara taktiskt överlägsna och agera reaktivt på vad motståndaren gör. Vi använder oss av finsk taktik och lär av varandra.

Att öva nationellt försvar fullt ut tillsammans med Finland möjliggör ett gemensamt agerande vid kris/krig, vilket ökar den totala operativa effekten från våra två länders luftoperativa förmåga. Det ökar tröskeleffekten mot en eventuell angripare.

− Ett plus ett blir tre. Vi stärker vår egen förmåga och tillsammans blir vi starkare och mer flexibla. Att delta i Ruska 17 har gjort oss bättre. Det sätt som finnarna löser luftförsvarsoperationer och hur hela basen involveras tar vi med som goda erfarenheter. 

− Jag som divisionschef tycker att detta är ett tydligt kvitto på att samarbetet med Finland har kommit långt, fungerar och levererar det som är efterfrågat vilket ökar säkerheten i vårt närområde. Jag tror att våra kollegor från F 19 skulle vara nöjda med vad divisionen åstadkommit under övningen och det bekräftar åter igen att ”Finlands sak är vår”, avslutar Anders Gustafsson. 

Karta