Nya trupputbildare börjar ta form

På Markstridsskolan i Kvarn utbildas specialistofficerare med inriktning markstrid. Utbildningen har nu pågått i 10 veckor och de 55 kadetterna genomför nu grundläggande utbildningspass inför kommande trupputbildning.
– Vi bygger upp kunskaperna bit för bit under hösten för att de sedan ska kunna planera och genomföra stridsutbildning med skarp ammunition vid tre tillfällen under vårterminen, berättar Linus Valquist, lärare på specialistofficersutbildningen, SOU.

Nya trupputbildare tar form, 55 kadetter genomför nu sin specialistofficersutbildning på Markstridsskolan i Kvarn. Här en grupp under ett utbildningspass på tändapparat och elsprängpatron. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Nu ligger fokus på att vi ska bli duktiga instruktörer och trupputbildare och jag tycker det känns helt rätt”, säger kadetten Johan Olofsson från pansarbataljonen på I 19. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kadetten Fredrik Vahtera förevisar tändning av elsprängpatron med tändapparat 4. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Linus Valquist, lärare på specialistofficersutbildningen i Kvarn. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kadetten Fredrik Vahtera höll under onsdagen utbildning på tändapparater och elsprängpatron. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

SOU genomförs under tre terminer, totalt 70 veckor. Två terminer genomförs på Markstridsskolan i Kvarn och den tredje på respektive hemmaförband. Målet är att kadetterna  efter utbildningen ska ha en god förmåga att planera, genomföra samt följa upp och utvärdera utbildningspass som genomförs inom ramen för plutons verksamhet, med tyngdpunkten på förmågan att planera, leda och utvärdera stridsutbildning med skarp ammunition på nivån grupp.

Utveckling mot nästa chefsnivå

Kadetterna ska också öka sin förmåga inom ett antal områden, bland annat taktik – stridsteknik, militärteknik, ledarskap och fysiskt stridsvärde för att på sikt kunna utvecklas mot nästa chefsnivå. De  genomför praktik vid respektive förband under handledning. Vid praktikterminen kan även yrkes- och befattningskurser genomföras.
– Så här långt är det jättebra, det är perfekt att  få sin utbildning här på Kvarn. Det är en väldigt bra utbildningsplats med utmärkta utbildningsbetingelser. SOU är ju lite förändrad mot tidigare år då inriktningen var mer mot gruppchefsrollen. Nu ligger fokus på att vi ska bli duktiga instruktörer och trupputbildare och jag tycker det känns helt rätt, säger kadetten Johan Olofsson från pansarbataljonen på I 19.

Säkerhet och riskhantering

Under veckan har kadetterna genomfört enskilda utbildningspass inom ramen för väpnad strid med stöd av reglementen, handböcker och instruktioner. De har sedan själva fått lägga upp sina utbildningspass.
– Framöver kommer även en period inriktad på säkerhet och riskhantering där utbildning på Säkerhetsreglementet, SäkR, ligger som grund. Då får kadetterna även lära sig hantera  målmateriel och annan utbildningsmateriel som de kommer att använda under stridsutbildningen med skarp ammunition, berättar Linus Valquist.

Specialistofficersutbildningen har ett omfattande innehåll, bland annat totalförsvar och folkrätt, fysiskt stridsvärde, grundläggande vinterutbildning, ledarskap, krigsvetenskap och stridsteknik.

Efter godkänd utbildning utnämns kadetten till förstesergeant. Efter utnämning ska specialistofficeren under ett års tid, med handledning vid eget förband, tjänstgöra i syfte att befästa sina kunskaper och färdigheter, på lägre förbandsnivå, i rollen som grupp eller troppchef, operatör eller delsystemledare och som utbildare. Därefter ska specialistofficeren självständigt kunna lösa uppgifter med sin enhet i tillämpade situationer.

Specialistofficer kanske är något för just dig?

Ansökan till specialistofficersutbildningen 2018 för dig som i dagsläget inte jobbar som soldat/sjöman eller är under utbildning i Försvarsmakten, men som har militär bakgrund, är öppen mellan vecka 44 och 49 2017.

För dig som genomför militär grundutbildning just nu är ansökan till specialistofficersutbildningen 2018 öppen mellan vecka 50 2017 och vecka 1 2018.

Läs mer om ansökan.