Hemvärnet engagerar unga musiker

Musikkårer har sedan urminnes tider utgjort en del av Sveriges krigsförband. Hemvärnets Musikkår Eksjö för den traditionen vidare och utgör idag ett oumbärligt stöd vid ingenjörregementets ceremonier. För att detta även i framtiden ska vara möjligt arbetar musikkåren aktivt med ortens ungdomar för att engagera och rekrytera morgondagens hemvärnsmusiker.

Hemvärnets Musikkår Eksjö visiteras av H. M. Konungen och chefen för Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
För hemvärnsmusikerna Andreas Erlandsson och Florian Löfgren var det första gången de deltog i en statsceremoniell verksamhet. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Musikkåren marscherar in för att inleda ceremonin för överlämningen av Swedec:s fana. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Den starka gemenskapen i musikkåren är en anledning som ofta ges när man frågar musikerna varför de väljer att spela i Hemvärnet. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten

Det var under en mulen himmel som chefen för Totalförsvarets ammunitions och minröjningscentrum, Swedec, tog emot sitt förbands officiella fana ur Hans Majestät Konungens hand. Med på ceremonin fanns också fanvakt från ingenjörbataljonen och Hemvärnets Musikkår Eksjö. En speciell dag för många inblandade, men extra speciell för två unga musiker.

– Både Andreas och Florian har varit engagerade i musikkåren i ett par år, men kraven är sådana att de inte får delta i statsceremoniell verksamhet innan de är hemvärnsmusiker. För det måste man ha fyllt arton år förklarar Thomas Samuelsson, kårchef för Hemvärnets Musikkår Eksjö.

Krigsplacerad i Hemvärnet

Anledningen till det är juridisk. Som hemvärnsmusiker är man en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och som sådan krigsplacerad i Hemvärnet. Detta ställer i Sverige krav på att personen är över 18 år. Men i Eksjös musikkår ska det inte vara ett hinder för ungdomar att engagera sig och därför har musikkåren funnit en lösning. Intresserade ungdomar söker medlemskap i Försvarsutbildarna, en frivillig försvarsorganisation. Som medlem där kan ungdomarna sedan delta i musikkårens aktiviteter och träningar utan att vara en del av Hemvärnet. Engagemanget fungerar ungefär som en vanlig musikskola.

– Att vi genom Försvarsutbildarna fick möjligheten att bära uniform och få vara med i musikkåren har varit väldigt roligt. Det är dessutom viktigt för musikkåren att ungdomar under 18 år får rekryteras. Många är säkert lika nyfikna som oss på hur det är att vara hemvärnsmusiker och musikkårens framtid gynnas mycket av att det tillkommer nya musikanter, säger Andreas Erlandsson.

Däremot får ungdomarna inte delta i statsceremoniell verksamhet, tillexempel högvakten vid Stockholms slott där det enbart är hemvärnsmusiker som får spela. Men Eksjös hemvärnsmusikkår har en stor mängd lokala aktiviteter, träningar och parader genom Eksjö stad under sommarmånaderna.

– På dagarna går vi i skolan och det kräver såklart en hel del arbete även på fritiden. Trots det har det inte varit några problem att ge tid för musikkårens övningar, spelningar och övriga aktiviteter. Det har känts självklart, då det är väldigt roligt att få möjligheten att vara med i hemvärnets musikkår och träffa människor med samma intresse, förklarar Florian Löfgren.

Vill du också engagera dig i Hemvärnets Musikkår Eksjö?
Läs mer på deras hemsida www.hvmkeksjo.se.