FN-dagen 2017 högtidlighölls på Djurgården

Tisdagen den 24 oktober högtidlighölls FN-dagen traditionsenligt vid FN-minnesmärket på Djurgården. Chefen för Försvarsmaktens Veterancentrum, överste Torbjörn Larsson, höll ett av högtidstalen.

Kransnedläggning under FN-dagen 2017. Foto: Mårten Granberg/Försvarsmakten

FN-dagen genomförs världen över till minne av att FN-stadgan trädde i kraft den 24 oktober 1945 efter det att de fem permanenta medlemsstaterna i FN:s säkerhetsråd och en majoritet av medlemsstaterna ratificerat FN-stadgan.

Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt. FN verkar för globalt samarbete för fred, utveckling, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter. I Sverige, Danmark och Finland är den 24 oktober en allmän flaggdag.

Vid ceremonin vid minnesmonumentet på Djurgården under gårdagen hade ett stort antal utlandsveteraner samlats. Högtidstal hölls av Sverker Göranson, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, Karl-Olof Fransson, Kongoveteranerna och överste Torbjörn Larsson, chef för Försvarsmaktens Veterancentrum. Talen följdes av medaljering, kransnedläggning och tyst minut. Ljusceremoni genomfördes och riksdagsledamot Annicka Engblom läste dikten ”Döden betyder ingenting”.

 – FN-dagen är viktig, närmare 100 000 män och kvinnor från Sverige har sedan 1948 deltagit i internationell tjänstgöring världen över, de flesta under FN-flagg. Vi är stolta över våra utlandsveteraner som tillsammans med sina anhöriga gjort stora uppoffringar. De har alla gjort värdefulla handlingar som förtjänar vår djupa respekt, säger överste Torbjörn Larsson, chef för Försvarsmaktens Veterancentrum.