En insats, många uppgifter

Sju veckor har redan gått sedan Sverige skickade en styrka för att för att eskortera fartyg från World Food Programme och African Union Mission In Somalia med förnödenheter till nödställda i Somalia. Ingen tid går till spillo och som en del i operation Atalanta hjälper styrkan till med att utbilda och bygga upp landets kustbevakningsförmåga.

Personalen och eleverna står uppställda på halvdäck ombord på HNLMS Rotterdam efter genomförd utbildning. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Magnus Höglund som är ställföreträdande chef för svenska bordningstroppen instruerar de somaliska kustbevakarna. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Försvarsmaktens styrkebidrag agerar under FN-mandat och tillsammans med FN och andra EU-stater skyddas fartyg som deltar i transport och tillhandahållande av humanitär hjälp till Somalia. Foto: Didrik Book/HNLMS Rotterdam
Utbildningen är en av många uppgifter som ME05 löser ut. EU NAVFOR bidrar dessutom till övervakningen av fiskeriverksamhet utanför Somalias kust. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
– Det är av stor vikt att vi samarbetar för att vi skall kunna öka säkerheten i området och detta är ett viktigt steg, säger Harolds Liebregs fartygschef ombord på HNLMS Rotterdam. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Efter 4 utbildningsdagar hölls en ceremoni där kursdeltagarna mottog ett utbildningsbevis från fartygschefen Harold Liebregs. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Under fyra dagar har 32 personer från Somaliska kustbevakningen utbildats ombord av den Svenska- och Nederländska bordningsstyrkan på HNLMS Rotterdam. Utbildningen har innefattat bland annat kroppsvisitation, sjukvård och genomsök av fartyg.

Hur har det gått?
– Detta är ett första steg i att ge den somaliska kustbevakningen utbildning som ska öka deras möjligheter att upprätthålla säkerheten på egen hand. Dom har varit väldigt entusiastiska och villiga att lära sig men de har fortfarande en bit kvar innan de själva kan hålla strukturerade utbildningar för egen personal, säger Magnus Höglund som är ställföreträdande chef för svenska bordningstroppen.

På sikt så skall den somaliska kustbevakningen själva klara att upprätthålla säkerheten i sitt territorialvatten och dessa fyra dagars utbildning är ett steg i rätt riktning.

– Det känns bra att med ganska små medel och trots språkbarriären så kan vi ändå hålla utbildning som dom med stort engagemang snabbt tar till sig, säger Magnus.

Många andra positiva effekter kommer från utbildningen.
– Vi får en närmare kontakt och de får komma ombord hos oss och se att vi också är människor, inte bara ett grått fartyg i horisonten. Vi är här för deras skull och att EU Navfor även stödjer det somaliska samhället och det har med tydlighet framgått under utbildningen, säger Magnus.

Styrkan har mandat att avvärja, förebygga och ingripa mot sjöröveri och väpnade rån runt Somalias kust. Under kulmen 2011 genomfördes 173 piratattacker. Under perioden 2012 fram till 2016 har det varit en nedgående trend, åtta piratrelaterade incidenter runtomkring Somalias kust är rapporterade 2017 varav ingen under den tid som ME05 befunnit sig i området. Det finns bedömningar att piratnätverken fortfarande finnas kvar och är beredda att med rätt förutsättningar kunna genomföra nya attacker. Den svenska regeringen ser därför återigen ett behov av att Sverige bidrar till stabilitet i området kring Somalias kust, vilket ME05 är en bidragande faktor till.