25 kvinnor provade på livet som flottist

I två dygn fick kvinnor som anmält intresse för flottans verksamhet komma till Fjärde sjöstridsflottiljen för att lära sig mer om flottan och testa på olika aktiviteter. Det blev en händelserik, lärorik och minst sagt blöt helg.

En rökdykare förevisar brandslangarna och låter deltagarna få prova på hur det känns att använda utrustningen. Foto: Rebecca Landberg/ Försvarsmakten
En sjöman förevisar hur man bäddar en binge på korrekt sätt. Foto: Rebecca Landberg/ Försvarsmakten
Deltagarna har fått på sig overallerna som ska bäras under helgen och bäddar nu sina bingar efter den förevisning de fått. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten
Under livräddningsmomentet fick deltagarna prova på att hämta upp en docka från fyra meters djup. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten
Personal från Amfibieregementet håller en genomgång om stridsbåten innan deltagarna fick följa med på en kortare tur i skärgården. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten
I övningsanläggningen Särimner stoppas vattenläckor med hjälp av bland annat träkilar som bankas in i sprickorna. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten
I övningsanläggningen Särimner kan man träna skyddstjänst i en realistisk miljö. Fartygsskrovet lutar i bassängen genom att vattnet har börjat tränga in i skadorna på ena sidan av skrovet. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten
I mässen ombord på HMS Trossö genomfördes övningar i att lägga första förband. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten

−  Det här är första gången i min karriär som jag är i minoritet säger flottiljchefen för Fjärde sjöstridsflottiljen, Fredrik Palmquist, när han hälsar deltagarna välkomna till hans förband.

När deltagarna kom blev de tilldelade en motoroverall och en namnbricka och fick efter en noggrann förevisning av hur man bäddar en binge efter konstens alla regler själva få åstadkomma samma resultat innan helgens aktiviteter drog igång. Helgen bjöd på teoretiska genomgångar om flottans verksamhet och organisation men också praktiska moment där deltagarna fick möjlighet att testa på sjukvård, fysträning, rökdykutrustning och skrovskadeskydd. Deltagarna fick också åka stridsbåt och gå på guidade turer ombord på fartygen.

Vill man arbeta på vatten måste man klara av att arbeta i vatten

Ett av tilläggskraven för sjögående personal är livräddning vilket bland annat innebär att en docka ska kunna hämtas på tre meters djup. Övningsbassängen på Berga är fyra meter djup och och momentet kan upplevas som obehagligt för personer som inte har dykt tigare. De som ville fick testa på att hämta dockan från botten efter genomgång av tryckutjämning och teknikträning i att snabbt nå botten. Det var med skräckblandad förtjusning deltagarna tittade ner på dockorna från bassängkanten, men som efter träning kom upp med en docka i famnen och med stolthet i blicken. Allt går med rätt teknik och övning.

Temat med att arbeta i vatten fick även avsluta helgen då samtliga deltagare fick testa på skrovskadeskydd i övningsanläggningen Särimner. Särimner är ett fartygsskrov fyllt med olika former av skrovskador och som står i en bassäng. När bassängen fylls på med vatten börjar det snabbt läcka in vatten där skadorna är. Det gäller att arbeta snabbt och ha ett bra gruppsamarbete för att minska inflödet av vatten.

nöjda deltagare

− Det har varit jätteroligt att vara här. Det har varit mycket på kort tid med stor variation. Sjukvården och övningen i Särimner var roligast. Jag tycker att prova-på-helger är bra och förhoppningsvis engagerar det fler tjejer. Själv vill jag till flottan och till HMS Trossö, berättar deltagaren Linnea Halleni.

Det var glada, men trötta deltagare som lämnade Fjärde sjöstridsflottiljen på söndagseftermiddagen. Utvärderingen efter helgen fick tala sitt tydliga språk när samtliga deltagare skrev att helgen levde upp till de förväntningar de hade.

en viktig helg

På Fjärde sjöstridsflottiljen är cirka 14% av de anställda kvinnor. Förbandet arbetar aktivt med att förbättra könsbalansen och att anordna en introduktionshelg för kvinnor är en av flera åtgärder för att uppmärksamma och ge en inblick som yrket som sjöman och sjöofficer.

− Jag vill minst ha förhållandet 70/30 mellan könen på mitt förband. Jag brukar hävda att den viktigaste muskeln för en sjöman sitter mellan öronen och med det menar jag att de fysiska förutsättningarna är betydligt mindre viktiga än de intellektuella. En annan aspekt i detta sammanhang är att det finns ett egenvärde att sammansättningen av Försvarsmakten skall spegla den befolkning som vi är satta att skydda och det öppnar fältet för mig som chef att även beakta fler minoritetsgrupper, berättar flottiljchefen Fredrik Palmquist.

Intresset för helgen var så stort att Fjärde sjöstridsflottiljen kommer att genomföra en till prova-på-helg för kvinnor helgen vecka 10, 2018. Anmälan kan göras till: 4sjostridsflj-rekrytering@mil.se