Skyddad logistikförsörjning är av största vikt

Marinbasen har under Försvarsmaktsövningen Aurora 17 logistikförsörjt bland annat amfibiebataljonen som förutom kontinuerligt anställd personal även pliktinkallat krigsplacerad personal. Detta har inneburit att den personalvolym som berörts av logistikförsörjningen inte på många år varit så omfattande.

"Det som skiljer oss från ett civilt logistikföretag, är att vi dessutom har förmåga att skydda försörjningslinjerna från upphämtning till leverans" säger Klas-Göran Sunna. Foto: Marinbasen/Försvarsmakten
Lasten lämnas över från HMS Hector till HMS Loke för vidare fördelning inom Amfibiebataljonen. Foto: Marinbasen/Försvarsmakten

För att lösa ut uppgiften har man till sitt stöd bland annat haft bogserbåten HMS Hercules som har kunnat föra med sig både ammunition och en stor mängd drivmedel. Fartyget har utgjort ett led mellan land och den plats i skärgården där försörjningen på ett säkert sätt har kunnat ske. Att ha möjligheten att både kunna försörja till sjöss- och iland ökar flexibiliteten och därmed anpassat så att de stridande enheterna kan ha en högre nyttjandegrad.

När man som nu har befunnit sig väldigt högt på konfliktskalan är kravet på snabbhet oerhört viktigt för att styrkorna ska kunna nå framgång. Marinbasledningen är de som har överblicken och upprättar det totala logistikläget samt tittar över vilka möjligheter det farmskjutna stödet har att levereras. Det är ett komplext flöde där det gäller att matcha faktiska behov med rätt materiel, i rätt tid och på rätt och möjlig säkrad plats. Allt för att skapa handlingsfrihet, flexibilitet och anpassningsförmåga längst ut på linan.

Det är många olika led från order till verkställt beslut som gör logistiktjänst både komplex och utmanande och ställer krav på såväl materiel som kompetens hos personal. Logistikförsörjning i marin bastjänst utmärker sig därmed från mer traditionella logistikflöden eller som Klas-Göran Sunna på logistikkompaniet utrycker det:

– Det som skiljer oss från ett civilt logistikföretag, är att vi dessutom har förmåga att skydda försörjningslinjerna från upphämtning till leverans, säger Klas-Göran Sunna.

– Det vi har gjort nu under Aurora har ställt stora krav på samtliga ingående funktioner inom förbandet. Under övningen har vi även tillförts andra funktioner som normalt inte är en del av vårt förband, exempelvis tekniska avdelningen på Amf 1 (Amfibieregementet), vilket gett mig som chef ytterligare värdefulla verktyg för att lösa uppgiften, vilket är mycket positivt. Jag är jättenöjd med allas insats här under övningen, säger Christian Wentzel, chef för den framskjutna logistikledningen.