Samarbete mellan gränserna

De första dygnen under övningen Aurora 17 har Kustbevakningens fartyg KBV033 deltagit. Deras huvudsakliga uppgift har varit att tillsammans med enheter ur marinen identifiera fartyg samt att eskortera transporter till Gotland.

Möte med KBV033 i HMS Helsingborgs gunrum. Foto: Fjärde sjöstridsflottiljen/Försvarsmakten
KBV033 Foto: Fjärde sjöstridsflottiljen/Försvarsmakten
Personal från KBV033 anländer till HMS Helsingborg. Foto: Fjärde sjöstridsflottiljen/Försvarsmakten

Inför det kommande samarbetet genomfördes ett möte mellan KBV033 och marinen ombord på fartyget HMS Helsingborg för att diskutera uppgifter och kontaktvägar. Mötet var mycket uppskattat från bägge sidor då man fick möjlighet att diskutera hur samarbetet skulle ske. Under kvällen och natten till tisdag genomfördes en gemensam eskort till Gotland där kustbevakningsfartyget eskorterade ett av transportfartygen och var beredd att ingripa mot misstänkta mindre båtar.

Under dygnet har KBV033 haft till uppgift att bedriva sjöövervakning samt att rapportera till HMS Helsingborg. Till sin hjälp har KBV033 haft en helikopter som gjorde att både skårgårdsterrängen och den avslutande gränszonen kunde övervakas parallellt. Kustbevakningsfartyget identifierade tre misstänkta mindre båtar.

Samarbetet och kommunikationen med KBV033 har skett smärtfritt och varit till stor hjälp för att sammanställa en god lägesbild.

– Jag ser fram emot att arbeta med Kustbevakningen i liknande övningar och operationer i framtiden” säger Kommendör Fredrik Palmquist till vardags chef för fjärde sjöstridsflottiljen på Berga.