Operativa transporter kräver stort ansvar

Under övningen Aurora 17 som började i veckan ska 19 000 deltagare från olika förband och länder till en och samma övning. För att alla ska komma till rätt plats vid rätt tidpunkt krävs planering in i minsta detalj.
– Det gäller att ha alla detaljer klara och att de är korrekta. Men det kommer att hända oväntade saker när 19 000 ska till övningsområdet och då är det vår uppgift att lösa det, säger kapten Mona Bäck, chef för första trafik- och transportledningsledningskompaniet vid Trängregementet.

Trängregementet finns före under och efter striden. Första trafik- och transportledningskompaniet ser till att förbanden kommer dit de ska innan övningen och ser till att förbanden får en säker transport hem. Foto: Daniel Aronsson/Försvarsmakten
Trängregementets krigsförband kommer att stödja samtliga stridskrafter, det vill säga arméstridskrafter, flygstridskrafter och marinstridskrafter i övningen Aurora. Foto: Daniel Aronsson/Försvarsmakten

I drygt ett år har första trafik- och transportledningsledningskompaniet tillsammans med Försvarsmaktens transportkontor jobbat med att planera transporterna för de förband som ska vara med i övningen Aurora 17. Totalt handlar det om mer än 650 transportrörelser. För att det ska gå så smidigt som möjligt har det gjorts en plan för hur det ska fungera.

– I Karlshamn exempelvis är det en civil hamn med civil trafik som pågår som vanligt och då gäller det att man samverkar med personalen så all verksamhet fungerar. Det handlar om alltifrån att ta kontakt med hamnchefen och markägare till att transportplanera Försvarsmaktens egna resurser för bästa nyttjande, exempelvis att använda Försvarsmaktens egna lastbilar på ett så resurseffektivt sätt som möjligt istället för att nyttja civila resurser. Det handlar också om att se ut vilka vägar de ska ta och när och var de kan stanna och ta en rast, säger Mona Bäck.

Olika transportsätt

Första trafik- och transportledningskompaniet är en försvarsmaktsgemensam resurs som lyder under insatschefen på Högkvarteret. Kompaniet stödjer samtliga transporter för alla utländska förband och alla svenska förband och fungerar som ett verktyg för insatschefens order till förbanden och hur de ska transportera sig. Tillsammans med transportkontoret vid Försvarsmaktens logistik (FMLOG) tittar kompaniet på vilka transportbehov förbanden behöver.

– Det handlar mycket om samordning med andra aktörer. Förbanden kanske behöver boende, mat eller andra extra resurser och då är det vi som ordnar det åt dem. Det kan också röra sig om att samordna mellan olika transportsätt. Ett förband kan använda flera transportsätt för att ta sig till övningsområdet, personalen kanske tar flyget medan deras materiel kommer med båt, då måste det stämma med tiderna, säger Mona Bäck.

Oväntade händelser

Transportledningsstaben sitter på Trängregementet och följer upp transporterna. Planlaget inom transportledningsstaben planerar kommande transporter och tar hand om uppkomna och stora förändringar. För att kunna hantera alla förbanden och lösa de uppgifter som krävs tar kompaniet in tidvisanställda soldater, pliktsoldater och reservofficerare. Oavsett om det är en mindre eller större övning så berättar Mona Bäck att det nästan alltid händer oväntade saker. Oftast är det saker som de inte själva kan påverka, som exempelvis att det skett en tågolycka eller att båten som materielen ska lastas på inte kommer i tid.

– Det sker alltid oväntade saker men det är därför vi gör ett så grundligt arbete långt i förväg och tittar på olika platser och tar kontakt med personer så vi har ett underlag som vi i början kanske inte ser att vi behöver, men som sen kan behövas när vi ska lösa något som gått snett. Förberedelsearbetet är att bädda för oväntade saker, säger Mona Bäck.

Önskemål

Liksom stora artister har önskemål på vad de vill ha på sina hotellrum, har vissa förband önskemål om hur transporterna ska fungera.

– Ibland har förbanden egna önskemål om att de vill öva på att bli transporterade på ett visst sätt för att de har identifierat ett utbildningsbehov. Vi har sedan de olika önskemålen i åtanke när planen ska göras utifrån våra transportresurser. Men i slutändan är det viktigast att leverera förbanden till övningsområdet så förbanden kan börja lösa sin uppgift, säger Mona Bäck.

När kompaniet lämnat av förbanden vid en så kallad slutpunkt lyder förbanden under taktisk chef och förbanden är inte längre kompaniets ansvar. Därefter går förbanden till övningsområdet och börjar lösa uppgiften som den taktiska chefen vill att de ska lösa. Under själva övningen Aurora 17 börjar första trafik- och transportledningskompaniet med att göra klar slutplaneringen för alla förbandens hemtransporter.

– Vårt jobb förändras inte vid ett eventuellt hot. Det är otroligt roligt att hela tiden få jobba med skarpa uppgifter. Soldaternas uppgifter är viktiga och det är viktigt att de håller den kvalitén de gör. Det gäller att de har både kompetens och initiativförmåga att våga ta tag i saker och lösa dem, vilket våra erfarna soldater har visat att de kan, samtidigt som de stöttar sina mer nyanställda kollegor i deras utveckling, säger Mona Bäck.