Milstolpe för svensk-finsk styrka

Ett efter ett kastar de 50 fartygen loss och stävar ut från Karlskrona örlogshamn. För stöd- och ledningsfartyget HMS Carlskrona sätter den multinationella övningen Northern Coasts igång på allvar så fort hon lämnat hamninloppet.

HMS Carlskrona är det ledningsfartyg som den svensk-finska staben jobbar från.
HMS Carlskrona är det ledningsfartyg som den svensk-finska staben jobbar från. Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten
Stridsbåtar från marinbasen utsatte de stora fartygen för hot.
Stridsbåtar från marinbasen utsatte de stora fartygen för hot. Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten

”Klart skepp, närförsvar”, låter det ur orderhögtalarna ombord. Besättningen tar på sig hjälmar och skyddsvästar och gör sig klara för strid. Direkt efter losskastning närmar sig svenska stridsbåtar i hög fart.

— Vi simulerar att små, snabba båtar med vapen som kan utgöra ett hot närmar sig fartyget, säger Bengt Lundgren, chef för den svensk-finska marina stridsgruppen (Swedish-Finnish Naval Task Group, SFNTG) som deltar i övningen.

Scenariot är taget från verkligheten. Utanför Jemen och i Persiska viken har amerikanska, brittiska och tyska styrkor utsatts för sådana attacker. I övningen gäller det för HMS Carlskrona att avvisa hotet som i det här fallet spelas av svenska stridsbåtar, först genom att varna, sedan genom verkanseld.

Bengt Lundgren är chef för den svensk-finska staben.
Bengt Lundgren är chef för den svensk-finska staben. Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten

Svensk-finsk styrka

För Bengt Lundgrens del känns det bra att Northern Coasts nu har startat efter ett års planerande. Dels för att så många nationer deltar, dels för att en viktig del under övningen är att utvärdera den svensk-finska marina stridsgruppen, SFNTG.

— Det här är ett tillfälle att öva den svensk-finska styrkan som en sammanhåller enheten och även evaluera den svensk-finska staben som finns ombord här på Carlskrona, säger Bengt Lundgren.

Ambitionen med SFNTG är att fördjupa det svensk-finska samarbetet så att styrkan kan utföra uppdrag såväl internationellt som i vårt närområde i Östersjön. Det handlar bland annat om att tillsammans kunna genomföra skydd av sjöfart och sjöövervakningsuppgifter.

— Målet är att kunna hjälpa till och vara konfliktdämpande. Vi ligger väl framme och blir vi godkända under Northern Coasts är vi en bra bit på väg mot en svensk-finsk styrka med full kapacitet år 2023, säger Bengt Lundgren.

För HMS Carlskrona och alla de andra fartygen väntar nu en intensiv tid till sjöss där olika moment kommer att övas, som luftförsvar och säkring av hamnar och inlopp. Slutmålet är ett ökat samarbete runt Östersjön, där de ingående nationerna ska kunna vara med och lösa uppgifter tillsammans.