Marinen - en viktig resurs vid nödsituationer

Huvudsyftet för marinens enheter är att försvara Sveriges gränser men de är även en viktig resurs vid nödsituationer till sjöss. Search and Rescue (SAR) är därför ett viktigt inslag i flottans övningsplan.

Sjömännen klargör skeppsbåten för att snabbt kunna undsätta nödställda som hamnat i vattnet. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
För fartygschefen Johan Månsson är det en självklarhet att hjälpa till vid nödsituationer. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
Under övningen finns utkikspersonal både utomhus på bryggvingen och inomhus på manöverbryggan. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten

Enligt sjöfartslagen kan alla som rör sig till sjöss bli ianspråktagna att hjälpa till vid en nödsituation. Försvarsmaktens fartyg är inget undantag.

– Militära enheter används gärna eftersom våra fartyg har bättre kommunikationsmöjligheter och sensorer för att samordna en sökoperation än de flesta civila. Är det fara för liv är det naturligt att ställa upp, säger Johan Månsson, fartygschef på HMS Vinga.

Ett av övningsmomenten under marinövningen Northern Coasts går ut på att söka efter en störtad helikopter och dess besättning i Kalmarsund. Det finska fartyget Louhi leder sökoperationen där HMS Vinga och den finska minjakten Katanpää ingår. Förstärkt utkik på bryggan, radar, infraröd sensor och strålkastare används för att optimera sökandet.

– Det här är en grundläggande förmåga som försvarsmaktens fartyg ska ha. Det är ingen diskussion om vi ska öva detta eller inte, säger Johan Månsson.

Hjälper polisen

Det är inte ovanligt att Försvarsmakten bidrar till den civila verksamheten på havet. Utöver möjligheter för avsökning av havsytan är minjakter som HMS Vinga utrustade med sonar. Dessa är främst avsedda för att hitta och identifiera minor men är fullt användbara för att likväl söka efter annat på botten.

– Det händer att vi får stödja polisen med att hitta saker under vattnet. Vi har också ställt upp med dykare efter drunkningsolyckor eller sökt efter personer som gått genom isen på vintern, säger Johan Månsson.

Under dagens övningsmoment förbereder sig HMS Vinga för uppgiften. Utöver förstärkt utkik har besättningen klargjort skeppsbåten och sjukvårdsplats för att kunna hämta och ta hand om upphittade personer.